Skoči na vsebino
Odpri meni

Tekoči proračun

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2023

Občinski svet Občine Brda je na 13. redni seji dne 16. aprila 2024 sprejel zaključni račun proračuna za leto 2013:

Ad4.1_ZR Proračuna Občine Brda za 2023.pdf

Ad4.2_Splošni_del_ZR 2023.pdf

Ad4.3_Posebni_del_ZR 2023.pdf

Ad4.4_Obrazložitev_Zaključni_račun_proračuna za leto 2023.pdf

Ad4.5_NRP_Zaključni račun 2023.pdf

Ad4.6_Realizacija načrta ravnanja stvarnega premoženja_2023.pdf


PRORAČUN ZA LETI 2022 IN 2023

Občinski svet Občine Brda je na 10. redni seji dne 19. decembra 2023 sprejel proračuna za leti 2024 in 2025:

Proračun 2024:

Obrazložitev Proračun 2024

Odlok Proračun 2024

Proračun 2024 - splošni del

Proračun 2024 - posebni del

Proračun 2024 - Programska klasifikacija

Proračun 2024 - Funkcionalna klasifikacija

Proračun 2024 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2024

Proračun 2024 - NRP 2024

Proračun 2025:

Obrazložitev Proračun 2025

Odlok Proračun 2025

Proračun 2025 - splošni del

Proračun 2025 - posebni del

Proračun 2025 - Programska klasifikacija

Proračun 2025 - Funkcionalna klasifikacija

Proračun 2025 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2025

Proračun 2025 - NRP 2025


REBALANS II PRORAČUNA ZA LETO 2023

Občinski svet je na 8. redni seji dne 10. oktobra 2023 sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2023:

Ad5.6_obrazložitev_Reb2_2023.pdf

Ad5.7_NRP_Reb2_2023.pdf

Ad5.8_programska_klasifikacija_izdatkov_Reb2_2023.pdf

Ad5.9_funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_Reb2_2023.pdf

Ad5.10_načrt_ravnanja_rebalans2_2023.pdf

Ad5.1_odlok_rebalans_2_2023.pdf

Ad5.4_splošni_del_Reb2_2023.pdf

Ad5.5_posebni_del_Reb2_2023.pdf


REBALANS I PRORAČUNA ZA LETO 2023

Občinski svet je na 4. redni seji dne 28. marca 2023 sprejel Rebalans I Proračuna za leto 2023:

Ad6.7_Obrazložitev.Reb_1_2023.pdf

Ad6.8_Programska klasifikacija izdatkov Reb.1_2023.pdf

Ad6.9_FunkcionalnaklasifikacijaizdatkovReb.1_2023.pdf

Ad6.10_načrt_ravnanja_stvarno_premoženje_reb_!.pdf

Ad6.1_odlok_reb_I.pdf

Ad6.4_splošni.del.Reb_1_2023.pdf

Ad6.5_posebni.del.Reb_1_2023.pdf

Ad6.6_NRP.Reb_1_2023.pdf


REBALANS II PRORAČUNA ZA LETO 2022

Občinski svet je na 29. redni seji dne 11. oktobra2022 sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2022:

Ad4.4_Posebni.del.Reb2_2022.pdf

Ad4.6_Obrazložitev.Reb2_2022.pdf

Ad4.7_Programska.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2022.pdf

Ad4.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2022.pdf

Ad4.9_načrt_ravnanja_rebalans_2_proračuna_2022.pdf

Ad4.5_NRP_Reb2_2022.pdf

Ad4.1_Odlok.Rebalans.2_2022.pdf

Ad4.3_Splošni.del.Reb2_2022.pdf


REBALANS I PRORAČUNA ZA LETO 2022

Občinski svet je na 26. redni seji dne 5. maja 2022 sprejel Rebalans I Proračuna za leto 2022:

Ad5.5_NRP_Reb1_2022.pdf

Ad5.1_odlok_rebalans_1_2022.pdf

Ad5.3_Splošni.del_Reb1_2022.pdf

Ad5.4_Posebni.del_Reb1_2022.pdf

Ad5.7_Programska klasifikacija izdatkov_ Reb1_2022.pdf

Ad5.8_Funkcionalna klasifikacija izdatkov_ Reb1_2022.pdf

Ad5.9_načrt_ravnanja_reb_1_2022.pdf

Ad5.6_Obrazložitev_Reb1_22.pdf


PRORAČUN ZA LETI 2022 IN 2023

Občinski svet Občine Brda je na 23. redni seji dne 21. decembra 2021 sprejel proračuna za leti 2022 in 2023:

Proračun 2022:

Obrazložitev Proračun 2022

Odlok Proračun 2022

Proračun 2022 - splošni del

Proračun 2022 - posebni del

Proračun 2022 - Programska klasifikacija

Proračun 2022 - Funkcionalna klasifikacija

Proračun 2022 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2022

Proračun 2022 - NRP 2022

Proračun 2023:

Obrazložitev Proračun 2023

Odlok Proračun 2023

Proračun 2023 - splošni del

Proračun 2023 - posebni del

Proračun 2023 - Programska klasifikacija

Proračun 2023 - Funkcionalna klasifikacija

Proračun 2023 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2023

Proračun 2023 - NRP 2023


REBALANS II PRORAČUNA ZA LETO 2021

Občinski svet je na 21. redni seji dne 12. oktobra 2021 sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2021:

NRP_Reb.2_2021-Veljavni.pdf

Ad5.5_posebni.del_Reb2_2021.pdf

Ad5.4_splošni.del_Reb2_2021.pdf

Ad5.1_Odlok.Rebalans.2.2021.pdf

Ad5.9_načrt_ ravnanja_stvarnim_premoženjem_reb2_2021.pdf

Ad5.8_Funkcionalna.klasifikacija Reb2_2021.pdf

Ad5.3_Obrazložitev_Reb2_2021.pdf

Ad5.7_Programska.klasifikacija Reb2_2021.pdf


REBALANS I PRORAČUNA ZA LETO 2021

Občinski svet je na 19. redni seji dne 1. junija 2021 sprejel Rebalans I Proračuna za leto 2021:

Ad9.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov_Reb1_2021.pdf

Ad9.5_NRP_Reb1_2021.pdf

Ad9.1_Odlok.Rebalans.I.2021.pdf

Ad9.3_splošni.del_Reb.1_2021.pdf

Ad9.4_posebni.del_Reb.1_2021.pdf

Ad9.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_reb1_2021.pdf

Ad9.6_Obrazložitev.Reb1_2021.pdf

Ad9.7_Programska.klasifikacija.izdatkov_Reb1_2021.pdf


ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2020

Občinski svet Občine Brda je na 18. redni seji dne 20. aprila 2021 sprejel zaključni račun proračuna za leto 2020:

Ad7.3_splošni_del_ZR_2020.pdf

Ad7.4_posebni.del.ZR.2020.pdf

Ad7.7_programska_klasifikacija_izdatkov_ZR_2020.pdf

Ad7.8_realizacija_letnega_načrta_ZR_2020.pdf

Ad7.5_NRP_ZR_2020.pdf

Ad7.6_funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_ZR_2020.pdf

Ad7.2_obrazložitev_ZR_2020.pdf


SPREMEMBA PRORAČUNA ZA LETO 2021

Občinski svet je na 15. redni seji dne 15. decembra 2020 sprejel Spremembo Proračuna Občine Brda za leto 2021:

Obrazložitev Sprememba Proračuna 2021

Odlok Sprememba Proračuna 2021

Sprememba Proračuna 2021 - splošni del

Sprememba Proračuna 2021 - posebni del

Sprememba Proračuna 2021 - Programska klasifikacija

Sprememba Proračuna 2021 - Programska klasifikacija

Sprememba Proračuna 2021 - Funkcionalna klasifikacija

Sprememba Proračuna 2021 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Sprememba Proračuna 2021 - NRP 2021


REBALANS II PRORAČUNA ZA LETO 2020

Občinski svet je na 14. redni seji dne 13. oktobra 2020 sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2020:

Obrazložitev Rebalans II 2020

Odlok rebalans II 2020

Rebalans II 2020 - splošni del

Rebalans II 2020 - posebni del

Rebalans II 2020 - Programska klasifikacija

Rebalans II 2020 - Funkcionalna klasifikacija

Rebalans II 2020 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Rebalans II 2020 - NRP


REBALANS I PRORAČUNA ZA LETO 2020

Občinski svet je na 12. redni seji dne 9. junija 2020 sprejel Rebalans I. Proračuna za leto 2020:

Obrazložitev Rebalans I 2020

Odlok rebalans I 2020

Rebalans I 2020 - splošni del

Rebalans I 2020 - posebni del

Rebalans I 2020 - Programska klasifikacija

Rebalans I 2020 - Funkcionalna klasifikacija

Rebalans I 2020 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Rebalans I 2020 - NRP


PRORAČUNA ZA LETI 2020 IN 2021

Občinski svet Občine Brda je na 9. redni seji dne 17. decembra sprejel proračuna za leti 2020 in 2021:

Proračun 2020:

Obrazložitev Proračun 2020

Odlok Proračun 2020

Proračun 2020 - splošni del

Proračun 2020 - posebni del

Proračun 2020 - Programska klasifikacija

Proračun 2020 - Funkcionalna klasifikacija

Proračun 2020 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2020

Proračun 2020 - NRP 2020

Proračun 2021:

Obrazložitev Proračun 2021

Odlok Proračun 2021

Proračun 2021 - splošni del

Proračun 2021 - posebni del

Proračun 2021 - Programska klasifikacija

Proračun 2021 - Funkcionalna klasifikacija

Proračun 2021 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2021

Proračun 2021 - NRP 2021


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Brda je na 11. redni seji dne 14. aprila 2020 sprejel zaključni račun proračuna za leto 2019:

Ad4.6_Poročilo.Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.ZR.2019.pdf

Ad4.7_Poročilo.Programska.klasifikacija.izdatkov.ZR.2019.pdf

Ad4.8_RealizacijaletneganačrtaZR2019.pdf

zaključni_račun_2019.pdf

Ad4.2_Obrazložitev_ZR_2019.pdf

Ad4.3_Splošni.del.ZR.2019.pdf

Ad4.4_Posebni.del.ZR.2019.pdf

Ad4.5_NRP.ZR.2019.pdf


REBALANS II PRORAČUNA ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Brda je na 7. redni seji dne 15. oktobra 2019 sprejel 2. rebalans proračuna za leto 2019:

Obrazložitev Rebalans II 2019

Odlok rebalans II 2019

Rebalans II 2019 - splošni del

Rebalans II 2019 - posebni del

Rebalans II 2019 - Programska klasifikacija

Rebalans II 2019 - Funkcionalna klasifikacija

Rebalans II 2019 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2019


REBALANS I PRORAČUNA ZA LETO 2019

Občinski svet občine Brda je na 5. redni seji dne 21. maja 2019 sprejel 1. rebalans proračuna za leto 2019:

Obrazložitev Rebalans I 2019

Odlok rebalans I 2019

Rebalans I 2019 - splošni del

Rebalans I 2019 - posebni del

Rebalans I 2019 - Programska klasifikacija

Rebalans I 2019 - Funkcionalna klasifikacija

Rebalans I 2019 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2019


PRORAČUN ZA LETO 2019

Občinski svet občine Brda je proračun za leto 2019 sprejel na 3. redni seji dne 19. februarja 2019.

Proračun občine Brda za leto 2019 - splošni del

Proračun občine Brda za leto 2019 - posebni del

Proračun občine Brda - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2019

Proračun občine Brda - Načrt razvojnih programov 2019 - 2022


ZAČASNO FINANCIRANJE JANUAR- MAREC 2019

Začasno financiranje januar - marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 71. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017 in št. 16/2018) je župan Občine Brda Franc Mužič dne 27. 12. 2018 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v obdobju januar - marec 2019.

Splošni_del_začasno_financiranje_2019.pdf

Posebni_del_začasno_financiranje_2019.pdf

sklep_zacasno_financiranje_2019.pdf