Skoči na vsebino
Odpri meni

Podžupani

Župan Franc Mužič je v mandatu 2022 - 2026 imenoval 3 podžupane oziroma podžupanjo:

GORAN SIMČIČ

1378896132562668_dsc_9839.jpg

  • župana bo nadomeščal pri vodenju sej Občinskega sveta in na področju komunikacije in sodelovanja s krajevno in vaškimi skupnostmi

E: 

Goran Simčič, po poklicu magister ekonomskih znanosti in ing. farmacije, je svojo poklicno pot gradil na področju bančništva in zavarovalništva. Leta 1996 se je najprej preizkusil kot referent na dolgoročnih kreditih na BANKI VIPA d.d., že tri leta kasneje pa napredoval v pomočnika direktorja novogoriške enote SKB banke d.d. Ljubljana, kjer si je nabral vodstvenih izkušenj. Te je že kmalu, dve leti kasneje, lahko preizkusil pri vodenju podjetja M SERVIS d.o.o.. Leta 2004 je za dobrih 8 let prevzel vajeti novogoriške poslovalnice NLB Leasing Koper do.o., nato leta 2012 zaplul v zavarovalniške vode, ko se je preizkusil kot direktor novogoriške enote Zavarovalnice TILIA d.d., vodenje enote je ohranil tudi po združitvi pod okrilje zavarovalnice SAVA d.d. Do leta 1999 je bil podpredsednik v treh nadzornih svetih delniških družb (ILIRJA TRGOVINA d.d. Ilirska Bistrica, GRAFIKA SOČA d.d. Nova Gorica, BAČA d.d. Podbrdo).

Simčič je zadnje dve desetletji zelo posvetil lokalni skupnosti: od 1996 do 2000 je bil blagajnik v Turističnem društvu Vipolže, kasneje v KUD Hrast Vipolže; v letih od 2000 do 2004 je bil član glavnega organizacijskega odbora Praznika češenj; od 2002 je svetnik občine Brda (od 2006 dalje podžupan Občine Brda); od leta 2002 tudi predstavnik v različnih občinskih komisijah, predvsem pa pobudnik za ustanovitev Komisije za mladino; od leta 2004 je član uredništva Briškega časnika, sodeloval pa je tudi Vaški skupnosti Vipolže. Sicer pa je pripomogel k organizaciji raznih prireditev.

Najbolj ponosen sem na mojo družino (ženo in moje tri otroke), na poštenost, iskrenost, delavnost in na prehojeno poklicno pot (dobri rezultati na področju leasinga, zavarovalništva). Na lokalni ravni pa na to, da sem skupaj s Klemenom Bajtom glavni pobudnik za ustanovitev ZTKMŠ Brda, da smo skupaj soustvarjali zgodbo Brd in, da so ta naša Brda biser v Sloveniji.

Njegova vizija Brd: da bi se še naprej razvijala v smeri, ki je zastavljena; še boljše šolstvo (izobraževanje, spodbujanje podjetništva v šoli…), mladim prijazna občina (otroška igrala v vsaki vasi, mladinski center,…), da bi vsi briški ponudniki prispevali in čutili vključenost v lokalno skupnost (od plačevanja turistične takse,... ), urejenost vseh kulturnih spomenikov z opisom, s koši za smeti in počivališči (klopce,…), zelena in okolju prijazna Brda.

JURIJ ŠPACAL

1378919941485710_dsc_9837_1.jpg

  • župana bo nadomeščal na področju gospodarskih dejavnosti

E: 

Jurij Špacal, dipl. ekonomist, je bil dolgoletni vodilni delavec na področju obnovljivih virov področje biomasa v podjetju Istrabenz Gorenje d.o.o, Petrol d.d., zadnjih 7 let pa na GEN-I d.o.o., kjer se ukvarja s trženjem večjih solarnih sistemov za podjetja. Športnik po duši, ljubitelj čiste narave in lokalnih dobrot. Vedno se bo zavzemal in podpiral lokalno ekonomijo, ker je lokalno najboljše.

V občini BRDA živi od leta 2015, kjer se je dodobra spoznal z lokalnim utripom in prebivalci. Delovanje na lokalnem področju ga je vedno zanimalo, saj, kot sam pravi, samo dobra in delujoča lokalna skupnost prinaša obilo zadovoljstva lokalnim prebivalcem na vseh nivojih. Zaveda se, da nima dolge zgodovine v Goriških Brdih, vendar verjame, da z izkušnjami, voljo in poznanstvi lahko pripomore k skupnemu velikemu premiku na gospodarskem in družbenem področju. Potrebne so, tako Špacal, inovativne ideje, ki sicer temeljijo na realnih osnovah za rast in preboj lokalnega gospodarstva.

''Na kaj sem najbolj ponosen? O tem bi lahko govoril na dolgo in široko, izpostavil bi pa mojo partnerico in dva prečudovita otroka. Brez njih bi mi bilo težko v življenju. Vedno ko sem z družino, me obdaja pozitivna energija, s katero si napolnim življenjske baterije. Vse ostalo je samo del igre. NIČ ni pomembneje od družine.''

Njegova vizija za Brd: Želi si, da bi v naslednjem mandatu občina BRDA naredila zeleni prehod, postala Co2 nevtralna občina. Želi si tudi zagona obrtno podjetniške cone za različne storitvene dejavnosti, pospeševanja in aktivnosti pri razvoju butičnega turizma in nenazadnje skrbi za razvoj glavnih briških gospodarskih dejavnosti kot so vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, oljkarstvo. 

TEJA JELINA

1377284740575373_dsc_9835_1.jpg

  • župana bo nadomeščala na področju družbenih dejavnosti

E: 

Teja Jelina, geodetinja, komercialistka in diplomirana družboslovka (UN) po poklicu, je svojo poklicno pot pričela v Novi Gorici. Želja pomagati možu na kmetiji je pretehtala pri odločitvi, da zapusti službo ter se posveti možu in hčerkama. Sicer pa je Teja Jelina že vrsto let vpeta v lokalno skupnost. Aktivna je bila v svetu staršev vrtca in svetu staršev OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, kot predstavnica Občine Brda v svetu zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, aktivna članica pa je tudi v Združenju sadjarjev Brda s funkcijo tajnice in blagajnika. V svoji politični stranki SDS je aktivna članica v izvršilnem odboru in ženskem odboru občinskega odbora ter izvršilnem odboru stranke. In prav ženski odbor SDS BRDA je bil tisti, ki je v Brdih leta 2012 začel s projektom Za življenje - za AED. Zbiralo se je prostovoljne prispevke za nakup prvega defibrilatorja v Brdih. Brike in Brici so prepoznali, kako pomembno je imeti mrežo defibrilatorjev, zato so zgolj v 10 letih s skupnimi močmi zbrali sredstva za kar 23 defbrilatorjev v Brdih. Na Občini Brda so podprli predlog, da Teja Jelina postane briška koordinatorka iniciativnega odbora Za življenje - za AED v Brdih. Jeseni 2022 je tako odbor po dve letnem covid času ponovno začel z aktivnostmi predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED in aktiviranjem občanov, da postanejo prvi posredovalci.

V dveh mandatih od 2010 - 2018 je vodila vaško skupnost Hum. Veliko so postorili na ustvarjanju temeljev za dobro delovanje, delo so z leti nadgrajevali. Vsa prizadevanja k povezovanju vaščanov so uspela, povečali so obisk vaščanov na vaških dogodkih in veliko postorili v dvorani v Zadružnem domu na Humu ter opravili ostala dela po planu.

V mandatu 2014 - 2018, je bila svetnica Občinskega sveta, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predsednica Komisije za mladino, članica Komisije za priznanja ter članica Komisije za negospodarske dejavnosti. V mandatu 2018 - 2022 pa je, poleg funkcije podžupanje zadolžene za KS in VS, predsedovala še dvema komisijama, statutarno pravni ter za negospodarske dejavnosti. Bila je tudi članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisije za mladino, Komisije za čezmejno sodelovanje in Odbora za priznanje. V vseh komisijah vedno deluje odgovorno in z vso resnostjo.  

V tem mandatu je sprejela županov predlog in postala podžupanja za področje družbenih dejavnosti in zadolžena za določene projektne naloge.

"Globoko hvaležna sem svoji družini, ker me podpira na vseh mojih poteh, hvaležna iskrenim prijateljem ter strankarskim kolegom, da sprejemamo odločitve za skupno dobro. Ponosna in hvaležna sem, da lahko živim, delam in ustvarjam v Brdih in za Brda."

Njena vizija Brd: lepa in napredna Brda, povezovane in aktivne Brike in Brice za skupno dobro, odlično delovanje občine, občinskega sveta, vaških in krajevne skupnosti.