Skoči na vsebino
Odpri meni

Občinska volilna komisija

PREDSTAVITEV:

Občinska volilna komisija je samostojen občinski organ, ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

V 35. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.  

Člani občinske volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah in ne morejo biti določeni za predstavnika ali zaupnika liste kandidatov. Sicer pa ZLV ne določa omejitev za imenovanje ali opravljanje funkcije članov občinske volilne komisije. Ne glede na to pa je nezdružljivost funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.    

 

Občinski svet Občine Brda je na 4. dopisni seji dne 8. julija 2022 imenoval naslednjo sestavo Občinske volilne komisije Občine Brda:

 

SESTAVA:

Predsednica:

  • Nika Radikon, Kozana 128, 5212 Dobrovo

 

Namestnica predsednice:

  • Marjana Erzetič, Medana 23/a, 5212 Dobrovo

 

Člani:

  • Samo Obljubek, Gregorčičeva ulica 13, 5212 Dobrovo
  • Jože Abramič, Gregorčičeva ulica 1, 5212 Dobrovo 
  • Aleksandra Ušaj, Kozana 122/a, 5212 Dobrovo 

 

Namestniki članov:

  • Nevenka Jug, Kojsko 83, 5211 Kojsko
  • Tomaž Leban, Vipolže 20/e, 5212 Dobrovo 
  • Boštjan Vendramin, Brestje 21/a, 5211 Kojsko