Skoči na vsebino
Odpri meni

Terminski plan sej občinskega sveta

V letu 2024 je predvidenih 8 rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda.

Prva seja (11. redna seja) je planirana 13. februarja 2024

Druga seja (12. redna seja) je planirana 12. marca 2024.

Tretja seja  (13. redna seja) je planirana 16. aprila 2024
in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda:
Zaključni račun Občine Brda za leto 2023.

Četrta seja  (14. redna seja) je planirana 21. maja 2024
in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda:
Rebalans 1 Občine Brda za leto 2024 in potrditev nagrajencev Občine Brda.

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 7. junija 2024.

Peta seja (15. redna seja) je planirana 10. septembra 2024
in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda:
Polletno poročilo Občine Brda za leto 2024.

Šesta seja (16. redna seja) je planirana 15. oktobra 2024
in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda:
Rebalans 2 Občine Brda za leto 2024.

Sedma seja (17. redna seja) je planirana 19. novembra 2024.

Osma seja  (18. redna seja) je planirana 17. decembra 2024
in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda:
Sprememba proračuna Občine Brda za leto 2025.