Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

13. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

16.04.2024 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 16. 4. 2024 ob 18. uri v Vili Vipolže. 

Dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje 
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
5. Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2023 - skrajšani postopek 
6. Predstavitev idejne zasnove programske ureditve športnega parka Vipolže 
7. Pregled stanja obcestnih plazov na območju občine Brda
8. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
9. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direkotorjev in ravnateljev javnih zavodov 
10. Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brda za leto 2023 
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 12. redne seje 
12. Pobude in vprašanja svetnikov 
13. Realizacija sklepov 12. redne seje 
14. Realizacija sklepov 1. dopisne seje