Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

12. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

12.03.2024 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 12. 3. 2024 ob 18. uri v Vili Vipolže. 

Dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Letno poročilo Javnega zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za leto 2023
5. Sklep o določitvi cene grobnine za enojni grob 
6. Soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica 
7. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 11. redne seje 
8. Pobude in vprašanja svetnikov 
9. Realizacija sklepov 11. redne seje