Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

9. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

21.11.2023 18:00

Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 9. redno sejo Občinskega sveta Občine, ki bo v TOREK, dne 21. 11. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za obdobje 2024 - 2025
5. Odlok o Proračunu Občine Brda za leto 2024 in Odlok o Proračunu Občine Brda za leto 2025 - prva obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - skrajšani postopek
7. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 8. redne seje
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Realizacija sklepov 8. redne seje

 

Gradivo