Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

1. redna - konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Brda

21.12.2022 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 16. in 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, župan Franc Mužič sklicuje 1. redno - konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v SREDO, dne 21. 12. 2022 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Brda
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Pozdravni nagovor župana
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Seznanitev z imenovanjem podžupanov Občine Brda