Občinska uprava

PREDSTAVITEV

 

Občinska uprava, v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine, opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora. Poleg tega opravlja še strokovna , organizacijska in administrativna opravila za občinske organe (in organe ožjih delov občin).

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave,  usmerja in nadzoruje pa župan.

 

ORGANIGRAM

 

Organigram uprave Občine Brda je na voljo na povezavi.

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE

 

Seznam je na voljo na povezavi.

 

SESTAVA

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Anita Manfreda
T: +386 (0)5 335 10 33 
E: anita.manfreda@obcina-brda.si
 

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Nika Fabricijo Jug  - vodja
T: +386 (0)5 335 10 34
E:nika.fabricijo@obcina-brda.si

Mateja Ambrožič - svetovalka - GLAVNA PISARNA (pritličje občinske stavbe)
T: +386 (0)5 335 10 30
E: mateja.ambrozic@obcina-brda.si

Tanja Prebil - administratorka
T: +386 (0)5 335 10 30
E: tanja.prebil@obcina-brda.si

Tina Sirk - poslovna sekretarka - TAJNIŠTVO ŽUPANA
T: +386 (0) 5 335 10 32
E: tina.sirk@obcina-brda.si

 

ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Beti Kumar - vodja
T: +386 (0)5 335 10 37 
E: beti.kumar@obcina-brda.si

Mateja Mavrič - strokovna sodelavka 
T: +386 (0)5 335 10 38
E: mateja.mavric@obcina-brda.si 

Sanja Kuret – strokovna sodelavka 
T: +386 (0)5 335 10 38
Esanja.kuret@obcina-brda.si

Darja Kocijančič – strokovna sodelavka 
T: +386 (0)5 335 10 43
E: darja.kocijancic@obcina-brda.si

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, KOMUNALNO DEJAVNOST IN INVESTICIJE

Dejan Rusjan - vodja
T: +386 (0)5 335 10 35 
E: dejan.rusjan@obcina-brda.si 

Tjaša Simčič - strokovna sodelavka
T: +386 (0)5 335 10 36 
Etjasa.simcic@obcina-brda.si

Uroš Bensa - referent
T: +386 (0)5 335 10 36
Euros.bensa@obcina-brda.si 

Mitja Skubin - urbanist (uradne ure ob ponedeljkih)
T: +386 (0)5 335 10 42
E: okoljeinprostor@obcina-brda.si

 

REŽIJSKI OBRAT

Sebastjan Arčon – vodja
T: +386 (0)5 335 10 44
E: sebastjan.arcon@obcina-brda.si
E: vzdrzevanje@obcina-brda.si

 
Ranko Krapež - vzdrževalec

Mitja Skubin - vzdrževalec

Rajko Sitar - vzdrževalec

Benjamin Bavdaž - vzdrževalec

Simon Peršolja - vzdrževalec