Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Občina Brda včeraj prejela srebrni certifikat ISSO za uspešni razvojni položaj občine in plaketo regijske finalistke za razvojni prodor 2024 v regiji Zahodna Slovenija

Zlati-Kamen-2024-Ljubljana-festivalna-dvorana-direktorica občinske uprave Anita Manfreda in podžupan Jurij Špacal.jpg
20.03.2024 / Utrinki

Občina Brda se je v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen uvrstila med občine, ki prebivalcem ponujajo kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša srebrni ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2024, uvrstila pa se je tudi med regijske finalistke v Zahodni Sloveniji za razvojni prodor 2024.

Podelitev certifikata je potekala včeraj, 19. marca na strokovnem srečanju na področju lokalne samouprave Zlati kamen v Festivalni dvorani v Ljubljani. V imenu Občine Brda sta se dogodka udeležila podžupan Jurij Špacal in direktorica občinske uprave Anita Manfreda. Podžupan je briške barve zastopal tudi na okrogli mizi s finalistkami regije Zahodna Slovenija.

»Brda v evropskih okvirih veljajo kot ena najboljših praks razvoja lokalne skupnosti. Ta razvoj odlikujejo celovitost, inovativnost, odprtost za sodelovanje, sistematičnost in ne nazadnje ambicioznost. Sistematičnost je najbolj očitna pri razvoju Brd kot butične turistične destinacije.  Posebej spretni so pri marketinških prijemih in zgodbe o Brdih lahko najdemo v vodilnih svetovnih medijih. Med ključnimi elementi turistične strategije Brd sta hrana in vino in prav na področju vinarstva so Brici naredili največji preboj. Brda so postala v treh desetletjih vinarska mikroregija z največ vrhunskimi priznanji na hektar na svetu. Res je, da so naravni pogoji več kot primerni za pridelavo vrhunskih vin – toda ti pogoji sami po sebi pač niso dovolj za uspeh,« so uspešnost briške občine utemeljili organizatorji strokovnega srečanja.

Celoten oris kandidatke za Zlati kamen 2024 Občine Brda dobite TUKAJ.

Kaj na splošno kažejo kazalniki glede Občine Brda?

Analiza ISSO, ki je vključevala 54 kazalnikov s področij demografskega gibanja, učinkovitosti delovanja občine, dinamike gospodarskega razvoja, stanja na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjskega standarda, stopnje socialne kohezije in stopnje okoljske osveščenosti v občini, je potrdila stabilnost položaja občine. Brda so, kot izkazuje analiza, »solidno razvita občina z že nadpovprečno stopnjo doseženega razvoja«.

Briška občina izstopa na področju družbene povezanosti, dobro se uvršča tudi na področjih gospodarstva in življenjskega standarda, izstopajo pa tudi kazalniki zdravja. Kot zanimivost: glede zdravja v občini izpostavljajo, da so Brda med kraji z najbolj zdravimi otroki! Kot izzive analiza navaja količine odpadkov in druga okoljska vprašanja, razkorak med dinamiko gospodarskega razvoja in stagnacijo na področju blaginje, trg dela, demografska vprašanja idr. Sestavljeni indeksi za posamezna področja torej kažejo, da se Brda na področju socialne kohezije med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrščajo na 11. mesto, na področju gospodarstva na 54. mesto in na področju življenjskega standarda na 87. mesto.

Pri katerih indeksih se briška občina najbolj odlikuje?

Občina Brda se v prvo deseterico najboljših občin uvršča pri indeksih bolniška odsotnost (5. mesto), indeks zdravja otrok (6. mesto) in delež obsojenih storilcev kaznivih dejanj (10. mesto). Na 15. mestu smo tako na področju samomorov kot indeksu dnevnih migracij. Gre izpostaviti še odlični uvrstitvi na področju gospodarstva: indeks rasti prihodka (22. mesto) in spodbujanje razvoja malega gospodarstva (24. mesto). Pozitivno izstopamo pa tudi pri indeksih volilna udeležba (34. mesto) in delež dolgotrajno brezposelnih (39. mesto). Do 55. mesta se uvrščamo še pri indeksih prezgodnja umrljivost (45. mesto), indeks stanovanjske revščine (46. mesto), izobrazbena struktura (47. mesto), brezposelnosti (47. mesto) in rast števila delovnih mest (52. mesto).

Katere izzive bo morala občina nasloviti v prihodnosti?

Da občini Brda ne manjka izzivov, potrjujejo tudi raziskovalci Zlatega kamna. Bolje bo morala naslavljati količino nastalih odpadkov, med drugim tudi samo ločevanje odpadkov, kar sicer občina že postopoma ureja. Aktualen izziv ne samo v briški občini, ampak tudi širše, je spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije. V poročilu raziskovalci izpostavljajo tudi zadržano investicijsko politiko.


Foto: arhiv Zlati kamen