Skoči na vsebino
Odpri meni

Krajevna in vaške skupnosti

Krajevna in vaške skupnosti na svojem območju sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami svojih prebivalcev, dajejo mnenja in predloge ter neposredno opravljajo tiste naloge, ki so nanjo prenesene s Statutom ali drugimi splošnimi predpisi občine.