Skoči na vsebino
Odpri meni

Starejši

Dom upokojencev Podsabotin je enota Doma upokojencev Nova Gorica, ki je svoja vrata odprl v septembru 2008.

Dom ponuja 28 enoposteljnih in 31 dvoposteljnih sob za 90 stanovalcev, poleg tega pa je na voljo tudi varovani oddelek. V Domu Podsabotin je možen tudi začasen sprejem.Več informacij dobite na sledečih kontaktih:

T: 08 200 3976 (Socialna služba)
E:
W: www.dung.si/domovi/dom-podsabotin/

Storitev pomoči na domu v Občini Brda izvaja Center za pomoč na domu Doma upokojencev Nova Gorica.

Center za pomoč na domu DUNG zagotavlja storitve socialne oskrbe osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje doma ter se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami. Socialna oskrba omogoča prijazno obliko socialne pomoči, saj spodbuja življenje v domačem okolju ter tako, vsaj začasno, nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu. 

Kdo je upravičen do storitve pomoči na domu?

  • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in teles no prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.


Več informacij dobite na sledečih kontaktih:

T: 05 335 3300
M: 031 662 025
E:
W: www.dung.si/pomoc-na-domu/

Brezplačna storitev omogoča lažjo dostopnost do nujnih opravkov, torej zdravniške oskrbe (tako do zdravstvenega doma ali bolnišnice), javnih ustanov, banke, pošte, upravne enote, lekarne in drugih nujnih storitev.

 

Komu je namenjena?

Starejšim od 65 let, ki imajo nižje dohodke, ne vozijo ali nimajo sorodnikov, ki bi jih lahko peljali po nujnih opravkih oziroma imajo slabše povezave javnih prevoznih sredstev.

Kako poteka naročanje?

Preprosto! Ko potrebujete prevoz, pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 10 10.
V komunikacijskem centru bodo zabeležili vaše podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center o naročenem prevozu obvestil prostovoljnega voznika in to sporočil tudi vam.


Več informacij o storitvi Prostofer v Občini Brda dobite pri Tanji Prebil (T: +386 (0)5 335 10 30; E: )