Skoči na vsebino
Odpri meni

Gospodarske javne službe

KONTAKTNI PODATKI:

Kontaktna oseba:
Dejan Rusjan, vodja Oddelka za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije
T
+386 (0)5 335 10 35 
E:

Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Brda izvaja podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

DEŽURNA SLUŽBA:
rajon Brda: T: 051 375 403
24 urno dežurstvo: T: 051 316 868 ali 041 622 270

KONTAKTNI PODATKI:

Kontaktna oseba:
Dejan Rusjan, vodja Oddelka za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije
T
+386 (0)5 335 10 35 
E:

Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Brda izvaja podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

DEŽURNA SLUŽBA:
Rajon Brda: T: 051 375 403
24 urno dežurstvo: T: 051 316 868 ali 041 622 270

KONTAKTNI PODATKI

Kontaktna oseba:
Tjaša Simčič, strokovna sodelavka na Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije
T: +386 (0)5 335 10 36
E

Gospodarsko javni službo ravnanja z odpadki (zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov) na območju Občine Brda izvaja podjetje Komunala Nova Gorica d.d.

 

ZBIRNI CENTRI
DOBROVO torek: 10:00 - 12:00
četrtek: 14:30 - 18:00
sobota: 7:00 - 10:00
HUM torek: 10:00 -12:00
četrtek: 14:30 - 18:00
sobota: 10:30 - 12:00

 

ODDAJA AZBEST-CEMENTNIH ODPADKOV

S 1. majem 2015 je oddaja azbestno-cementnih odpadkov možna le na lokacijah nastanka odpadkov. Podatke o lokaciji za odvoz pripravljenih azbestno-cementnih odpadkov je potrebno posredovati na Oddelek za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije (T: 05 335 10 36, E: ). Sporočilu pripišite naslednje podatke: količino palet, mesto prevzema in vaše kontraktne podatke (naslov in telefon).

KONTAKTNI PODATKI:

Kontaktna oseba:
Uroš Bensa, referent na Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije
T: +386 (0)5 335 10 36
E 

Gospodarsko javno službo dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave na območju Občine Brda izvaja podjetje PETROL d.d.

PRIJAVA NAPAK:

Napake na javni razsvetljavi lahko javite na povezavi TUKAJ.

Kontaktna oseba:
Sebastjan Arčon, vodja Režijskega obrata Občine Brda
T: +386 (0)5 335 10 44
E
E

 

V Občini Brda se nahaja 20 pokopališč. Za vse skrbi Režijski obrat Občine Brda.

Fojana
Golo Brdo
Hruševlje
Kojsko
Kožbana
Medana
Podsabotin
Šlovrenc
Kozana
Nozno
Vipolže
Vedrijan
Šmartno
Krasno
Gradno
Gornje Cerovo
Dolnje Cerovo
Biljana
Vrhovlje pri Kojskem
Neblo

Kontaktna oseba:
Sebastjan Arčon, vodja Režijskega obrata Občine Brda
T: +386 (0)5 335 10 44
E
E

Kontaktna oseba:
Sebastjan Arčon, vodja Režijskega obrata Občine Brda
T: +386 (0)5 335 10 44
E
E