Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Drugi javni posvet oz. delavnica na temo analize stanja in vizije razvoja naselji Dobrovo, Medana in Kojsko

IMG_0290.JPG
06.03.2024 / Utrinki

V procesu priprave šeste spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN) sta potekali že dve posvetovanji z javnostjo. V novembru 2023 je bila izvedena prva delavnica na temo Krajinske zasnove in Strokovne podlage za razvoj poselitev. Drugi javni posvet oz. delavnica je potekala v torek 27. februarja 2024 v Vili Vipolže in sicer na temo analize stanja in vizije razvoja naselji Dobrovo, Medana in Kojsko. Dogodek sta organizirala Občina Brda ter podjetje Locus d.o.o., moderatorka dogodka je bila Milena Škrl Marega. Delavnice se je udeležilo 17 občank in občanov, ki jih je z uvodnim pozdravom nagovoril občinski urbanist Mitja Skubin.

Posvet je potekal v treh delih. Najprej je bila na vrsti krajša predstavitev procesa priprave SD OPN ter urbanistične zasnove, kakšna je njena vsebina, cilji in možnost vključevanja javnosti. Predstavljeni so bili tudi zbrani rezultati iz prve delavnice. Sledila je delavnica oz. sodelovanje z udeleženci, tema v prvem delu je bila »Kaj cenimo, kaj pogrešamo in kaj predlagamo za bodoči prostorski razvoj naselja?«,  v drugem delu pa je sledil še kratek delavniški del pogleda v prihodnost: »Kakšno naselje si želimo? – Vizija 2040«. Udeleženci so bili razdeljeni po omizjih, glede na obravnavano naselje – Kojsko, Dobrovo, Medana. Razpravljali so o svojem zaznavanju prostora, izražali mnenja o tem, kaj v prostoru oz. v mestu cenijo, kaj manjka, predvsem pa, kaj predlagajo za nadaljnje urejanje prostora. Dobrodošlo je bilo, da so konkretne predloge tudi umestili v prostor z označevanjem na zemljevidu. Poudarek razprave je bil na ureditvah in ukrepih v prostoru, namenjenemu javnemu interesu, skupnim površinam ter ključnim izzivom, katerim bo celotna družba v prihodnosti morala posvetiti več pozornosti.

Pridobljena mnenja, predlogi in podatki bodo obravnavani ter smiselno uporabljeni v nadaljnjih korakih izdelave strokovnih podlag. Na spletni strani občine pa bo objavljeno Poročilo posveta, kjer bodo zbrani in predstavljeni vsi rezultati.

 

Poročilo pripravilo podjetje Locus d.o.o.