Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Briški župan postal prvi častni občan hrvaške občine Matulji

13124453360750958_briski-zupan-postal-prvi-castni-obcan-hrvaske-obcine-matulji_8.jpg
12.02.2024 / Utrinki

Občina Matulji je pretekli petek, 9. februarja 2024, na slavnostni seji Občinskega sveta prvi naziv častnega občana Občine Matulji izročila slovenskemu županu – županu Občine Brda Francu Mužiču, in sicer za pomemben prispevek k napredku in ugledu občine, kulturnim, turističnim in športnim povezavam ter spodbujanju medsebojne strpnosti, razvoju demokracije in čezmejnega sodelovanja ter povezovanju občanov Občine Matulji in Občine Brda, vse z namenom še boljše povezanosti, sodelovanja in skupnega napredka. Sodelovanje med občinama traja že 40 let.

»Zame je bilo to gotovo veliko presenečenje. Ta gesta Občine Matulji me je ganila. Tudi petkov dogodek je bil več kot ganljiv. Vez med občinama je resnično dolgoletna. Izvira iz pobratenja med krajevnimi skupnostmi Medana, Dobrovo in Kojsko ter Matulji, Bregi in Rukavec, ki se je zgodilo pred več kot štirimi desetletji, in tudi kasneje, ko smo Brici dobili svojo občino, Matulji pa ravno tako svojo, smo leta 2004 vezi ponovno utrdili s podpisom Listine o pobratenju. Vedno sem poudarjal, da ta sodelovanja morajo teči po segmentih, torej med lovci, kulturniki, šolami ipd., in resnično potem ta stvar funkcionira. Cilj tovrstnih sodelovanj je gotovo, da se nenazadnje izražajo skozi razvoj gospodarstva. Občina Matulji kot turistična občina je za nas gotovo vir dobrih praks, kot tudi mi zanje. Zadovoljen in ponosen sem na to, da smo pred 40 leti nastavili način, kako sodelovati. Prepričan sem, da bo ta stvar šla tudi sedaj naprej. To sodelovanje mora sloneti na mladih. Le tako lahko živi in preživi,« je ob tej priložnosti poudaril župan Franc Mužič, ki je naziv častnega občana prejel na pobudo Turistične zveze Občine Matulji, ki jo vodi Marijana Kalčić.

Nagrado sta briškemu županu izročila župan Občine Matulji Vedran Kinkela in predsednica Občinskega sveta Občine Matulji Iva Letina.  /video obrazložitev nagrade je na voljo tukaj/

Franc Mužič, ki občino Brda vodi že osmi zaporedni mandat, je, kot je bilo tudi poudarjeno na petkovi slovesnosti, simbol, kako lahko vztrajnost in dolgoročna vizija iz odročnega območja z združevalnim duhom ustvarita zgodbo o uspehu. Njegov moto je, da za vsako težavo v občini obstaja rešitev, vrata za občane in ljudi z razvojnimi idejami morajo biti vedno odprta ter da je za dolgoročni uspeh potreben pogum ceniti lokalne danosti, jih oplemenititi in z njimi ponosno privabljati goste in potencialne investitorje. Tridesetletni razvoj Občine Brda je dokaz, da je to pravi pristop, ki sleherni skupnosti nudi trajnosti razvoj in uspeh. Mužičev pozitiven odnos do prijateljskih vezi Goriških Brd in Matulj vse od leta 1981 do danes dokazuje tudi, da je v slogi moč ter da medsebojno bratstvo bogati na področju izkušenj, skupnih projektov in odnosov.

Na svečanosti Občine Matulji, ki občinski praznik obeležuje ravno v času pusta, je bil prisoten tudi minister Rebublike Hrvaške za pomorske zadeve, promet in infrastrukturo Oleg Butković, ki je poudaril, da je Občina Matulji ena najbolj perspektivnih na Hrvaškem, ki je lahko zgled mnogim občinam. Butković je županu Mužiču tudi osebno čestital.

Predstavniki občin se bodo ponovno srečali že kmalu: 21. marca bo delegacija Občine Matulji s področja turizma obiskala Občino Brda. Skupaj z briškimi kolegi bodo začrtali nadaljnje poti sodelovanja na področju gastronomije.


 

O SODELOVANJU MED OBČINAMA BRDA IN MATULJI

Skupna zgodba Brd in Matulj sega kar štiri desetletja nazaj, ko sta na pobudo takratnih direktorjev podjetij Avtopromet Gorica in MotoRemont iz Matulj pričela sodelovati balinarska kluba Brda in Matulji. Franc Mužič je bil v tem času predsednik Krajevne skupnosti Medana, katera se je skupaj s Krajevnima skupnostima Dobrovo in Kojsko, kot rezultat plodnega sodelovanja briških balinarjev z matuljskimi, leta 1982 pobratila s krajevnimi skupnostmi Matulji, Bregi in Rukavec. Kontakti so bili resnično pristni in prijateljski, dogovor med vsemi šestimi krajevnimi skupnostmi pa je bil, da se srečanja izmenjujejo eno leto v Brdih, naslednje na Hrvaškem. Medsebojni obiski so bili tudi zelo množični, saj se je na pot odpravilo tudi do pet avtobusov občanov.

Kasneje, ko sta se Slovenija in Hrvaška osamosvojili in so iz krajevnih skupnosti nastale občine, prijateljstvo med Brici in krajani Matulj ni zamrlo, temveč je leta 1998 najprej prišlo do podpisa Programa sodelovanja med Občino Matulji in Občino Brda, leta 2004 pa do podpisa Listine o pobratenju, katere cilj je bilo sodelovanje na različnih področjih od kulture do turizma ter izmenjevanja izkušenj na področju lokalne samouprave in gospodarstva.

V letu 2024 torej mineva več kot 40 let od prvih oblik sodelovanja in natanko 20 let od uradnega pobratenja občin Brda in Matulji.

V teh desetletjih se niso srečevale samo dotične občinske delegacije, ampak se je duh sodelovanja prenašal tudi na razna društva, od balinarjev, ki so bili pionirji sodelovanja in tesne stike ohranjajo še danes, do ribičev, ki se ravno tako večkrat letno srečujejo, lovcev in planincev. Večkrat je prišlo do izmenjevanja tudi na področju mladine, precej je bilo organiziranih kulturnih prireditev. V zadnjem času je izmenjevanje izkušenj in dobrih praks prešlo tudi na turistično področje.

Občina Brda je gotovo za Občino Matulji vir navdiha na več področjih: na področju uspešnega črpanja evropskih sredstev, kreativnih rešitev lokalnih izzivov, plodnega delovanja na obmejnem območju in čezmejnem sodelovanju.