Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Vabilo na posvet v sklopu aktivnosti za pripravo SD6 in SD7 OPN Občine Brda

logo obcina marec24.png
21.06.2024 / Za občane

Posvet se bo odvil v četrtek, 27. junija 2023 ob 18.00 uri v dvorani na Humu. Vabljeni k sodelovanju na posvetu!

Občina Brda pripravlja šeste spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (SD OPN), s katerimi želimo utrditi obstoječe in postaviti nove temelje prostorskega razvoja naše občine.

OPN je temeljni prostorski akt, s katerim se načrtujejo investicijske namere in ki podaja osnovo za izvedbo le-teh. Osnovni namen sprememb in dopolnitev OPN je ustrezna vključitev razvojnih potreb in individualnih pobud, za kar bo potrebno izdelati ali dopolniti različne strokovne podlage in nadgraditi strateški in izvedbeni del veljavnega OPN. Hkrati bo potrebno OPN uskladiti z veljavno zakonodajo ter ga izboljšati na podlagi dosedanjih izkušenj.

Podrobneje si vse informacije o procesu priprave in do sedaj opravljenih korakih lahko preberete na občinski spletni strani: https://www.obcina-brda.si.

Z namenom seznanitve s procesom priprave prostorskega načrta in izdelanimi strokovnimi podlagami smo pripravili posvet, ki bo v četrtek, 27. junija 2023 ob 18.00 uri v dvorani na Humu.

Dogodek organizira Občina Brda v sodelovanju z izdelovalcem prostorskega akta, podjetjem Locus d. o. o.

Na posvetu bodo predstavljene ključne ugotovitve strokovne podlage Poročilo o prostorskem razvoju občine Brda. Sledila bo krajša predstavitev Strokovne podlage za poselitev in Strokovne podlage za urejanje krajine. 

Program je na voljo v priponki: BRDA_Predstavitev SP_Program.pdf