Skoči na vsebino
Nazaj

Pojasnilo glede objave policije o problematiki vožnje z motokrosi v Brdih

motokros_foto Canva.png
24.01.2024 / Za občane

Dne 22. januarja smo na občinskem facebook profilu na prošnjo vodje policijskega okoliša Sama Beridana objavili obvestilo, v katerem starše in občane opozarja na problematiko vožnje z motokrosi po Brdih. Gotovo je izmenjava mnenj dobrodošla in jo v Občini Brda spodbujamo, vendar smo bili ob tej priložnosti, žal, ponovno priča tudi nespoštljivi komunikaciji in komentarjem. Zaradi burnih odzivov v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila.

Povod za nastanek obvestila so bile številne (preko 100!) prijave občanov, ki so negodovali nad objestno in hrupno vožnjo motokrosistov po njihovih zemljiščih, cestah, pohodnih poteh ali v bližini njihovih domov. Prijave ni prejemal samo vodja policijskega okoliša, temveč so se občani obračali tudi na Policijsko upravo v Novi Gorici. V skladu s svojo primarno nalogo zagotoviti varnost ljudi in premoženja je g. Beridan tudi na priporočilo kolegov iz Policijske uprave Nova Gorica pripravil sporočilo v dobronamerno preventivno vsebino, v katerem starše in občane poziva k razmisleku o posledicah vožnje z motokrosi.

Večina burnih odzivov se ni nanašala na bistvo in namen obvestila, temveč se je zataknila ob tem, da v Brdih nimamo uradne motokros proge. Naj na tem mestu poudarimo, da gotovo ne drži, da občina ne bi želela urediti tovrstne proge, ampak je potrebno do uresničitve tovrstnega projekta izpolniti številne zakonsko določene pogoje, katere pa bomo v Brdih zaradi narave terena in številnih kmetijskih zemljišč težko dosegli.

Registrirana moto pista kot vsi objekti mora imeti veljavno gradbeno in uporabno dovoljenje, pred tem mora biti lokacija umeščena v prostorskem planu občine, soglasje k temu pa podajajo številna ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direkcija RS za vode,…). Težava te športne discipline je obremenitev okolja s hrupom. Zakonodaja zato zahteva, da je objekt odmaknjen od bivališč in drugih objektov, preveri pa se tudi vpliv na divjad in ostalo naravno okolje. V Sloveniji zaradi zahtevnih zakonskih pogojev lahko naštejemo le dobro deseterico motokros prog. Mnogim, še posebej mladim, je verjetno poznan primer, ko je Društvo GAS Vrtejba v občini Šempeter-Vrtojba dobilo primerno lokacijo, s katero se je občina strinjala, pa vendarle ni dobilo zelene luči ustreznega ministrstva.

Drugi vidik problematike pa je, kot je v obvestilu izpostavil g. Beridan, kršenje kopice predpisov. Tukaj gre gotovo omeniti, da je motokros neregistrirano vozilo.

25. člen Zakona o motornih vozilih v prvem odstavku določa, da

»za udeležbo v cestnem prometu morajo motorna in priklopna vozila: 1. biti registrirana, 2. imeti veljavno potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, če gre za tovorno vozilo ali priklopno vozilo ali avtobus, s katerim se opravljajo prevozi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, 3. imeti veljavno prometno dovoljenje ali veljavno dovoljenje za preskusno vožnjo, razen vojaških vozil na gosenicah, in 4. biti označena s predpisanimi registrskimi ali preskusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev

 V tretjem odstavku pa 25. člen navaja, da

»ne glede na prvi odstavek tega člena v cestnem prometu ne smejo biti udeležena vozila, ki so namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih.«

Globa za voznike, ki ravnajo v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena znaša 500 evrov.

Zato vodja policijskega okoliša Samo Beridan ponovno poudarja:

»Obvestilo sem zapisal dobronamerno, saj je moj namen preprečiti oziroma opozoriti na dejanja, ki lahko ogrožajo varnost ljudi in njihovega premoženja. Kot sem zapisal, z občani raje izmenjam kakšno dobro besedo, kot pa da na njihova vrata trkam z neprijetno novico. Gre tudi za varovanje zdravja mladih motokrosistov, po drugi strani pa tudi občanov, pohodnikov in obiskovalcev Brd. Z neustreznim ravnanjem lahko poškodujemo sebe, najbližje in druge.«