txt_jump_to_content
Odpri meni
Nazaj

Občina Brda bo skupaj z Mestno občino Nova Gorica pripravila Celostno prometno strategijo

Križišče ob Poslovni coni Dobrovo.png
11.03.2024 / Za občane

Občina Brda in Mestna občina Nova Gorica sta uspešno kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027. Za pripravo povezanih občinskih prometnih strategij sta pridobili 61.600 evrov sofinanciranja.

Na javni razpis, ki ga je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo novembra 2023, je prispelo 137 vlog. Na podlagi javnega razpisa bo sofinanciranih 136 operacij (16 konzorcijev in 120 samostojnih nastopov) v skupni višini 4.444.200,00 evrov.