Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije

energetska učinkovitost.png
05.01.2024 / Javne objave

Ne spreglejte poziva Eko sklada: Nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije. Investicije bodo lahko izvedene na eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma na večstanovanjskih stavbah.

Cilji javnega poziva:

 • zmanjšati energetsko revščino v energetsko revnih gospodinjstvih,
 • povečati energijsko učinkovitost stavb,
 • povečati rabo obnovljivih virov energije,
 • izboljšati življenjske pogoje, zdravstveno stanje ter socialni status vseh članov gospodinjstva,
 • prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka in
 • ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.


Cilji ZACERA koordinatorjev:

·         informirati občane, da so na razpolago nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije,

·         zagotavljati podporo skozi celoten postopek oddaje vloge,

·         zagotoviti podporo pri izvedbi celotnega projekta,

·         sodelovati z vsemi akterji, ki so vključeni v projekt.

 

POSEBNOSTI JR OZ. PREDNOSTI ZA VLAGATELJE:

Vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore vlagateljem pri prijavi na javni poziv in pri izvedbi investicije. EKO sklad je na podlagi Javnega povabila k vpisu na seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov vzpostavil Seznam koordinatorjev na katerem je vpisanih več sodelavcev podjetja ZACERA.

Ni potrebno predhodno financiranje s strani vlagatelja. 

Dodeljene 100 % nepovratne finančne spodbude energetsko revnim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti do zneska določenega v javnem razpisu.  

9854360042099433_image001.png

Upravičene osebe: 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
 • katere gospodinjstvo je materialno ogroženo;
 • katere gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah;
 • katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva.

9859927912374768_image005.png

9860845735797688_image003.png

Legalnost stavbe:

Spodbuda je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.

 

Upravičeni ukrepi:

A.     toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.     toplotna izolacija zunanjih sten,

C.     toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene 

         ogrevanih prostorov proti terenu,

D.     vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E.      vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F.      vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G.     zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso,

H.     vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta.

 

Višina spodbude:

Sredstva za dodeljevanje spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Skupna višina sredstev znaša 5 milijonov EUR.

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A. do G. znaša do 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000,00 EUR z DDV oz. za izvedbo ukrepa G. oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. ne več kot:

 • 12.000 EUR z DDV za kotel na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso;
 • 7.500 EUR z DDV za kotel na pelete;
 • 5.500 EUR z DDV za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje
 • 3.000 EUR z DDV za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso.

 

Posebnost: Dodelitev spodbude

Spodbuda je lahko dodeljena za:

 • za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov od A. do G. (največ do 18.000 EUR) ali
 • za izvedbo ukrepa G oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. (največ do 12.000 EUR) ter ob pogoju, da vlagatelj pravico do koordinatorja uveljavlja v vlogi
 • za izvedbo ukrepa H. oz. za vključitev koordinatorja, (največ do 570 EUR)

 

O NAS:

ZACERA – Zavod za celostni razvoj človeka in samostojno življenje. Naša primarna dejavnost je osebna asistenca. Vključujemo se tudi v druge projekte. Več informacij na https://zacera.si/

Direktorica: Norma Poffa, 064 148 775 

Sedež: Senožeče 82c, 6224 Senožeče

Poslovna enota: Župančičeva ulica 30, 6000 Koper

Naš cilj je:

·         informirati občane, da so na razpolago nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije,

·         zagotavljati podporo skozi celoten postopek oddaje vloge,

·         zagotoviti podporo pri izvedbi celotnega projekta,

·         sodelovati z vsemi akterji, ki so vključeni v projekt.

Za vse dodatne informacije in pomoč vlagateljem smo na voljo na telefonski številki 064 299 577.

 

Lep pozdrav,

Kolektiv ZACERA

1?ui=2&ik=e739331bc4&attid=0.4&permmsgid=msg-f:1787248948028339104&th=18cd9572f06b73a0&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-4TKe46Ac3PLvMBWDiYHIuBeL5anUYsCFtxlLsMYLUlp73VACuxeyR5oxYtKTJuiTlTezfEH532LkNPTUY82NcydjNKsO6ya8nLikQMfSnLcHIhdbbk4XSu94&disp=emb

 

(foto: Canva)