Skoči na vsebino
Odpri meni

Pobratene občine

V ITALIJI:

 

NA HRVAŠKEM:

 

V AVSTRIJI:

 

Poleg vezi s pobratenimi občinami, Občina Brda goji posebne prijateljske odnose s številnimi občinami onstran slovenske meje.

 

V ITALIJI:

 

V AVSTRIJI:

 

Preko agencije Alpe-Jadran iz Celovca je Občini Brda uspelo obiskati in se predstaviti v avstrijskem parlamentu ter pri avstrijskem predsedniku Heinzu Fischerju.

 

V SRBIJI:

 

V RUSIJI:

 

V MAKEDONIJI:

7512234213478877_demir_kapija_municipality.png

Občina Demir Kapija

 

 

ČASTNI OBISKI

28. maja 2013 je Občino Brda obiskala takratna predsednica Lok Sabhe, sp. doma indijskega parlamenta, Meira Kumar, ki je skupaj z županom Francem Mužičem na dvorišču Gradu Dobrovo odkrila doprsni kip Pandita Jawaharlala Nehruja

Utrinek...

1377079335586435_kip-nehru.jpg

8. januarja 2015 pa je Občino Brda obiskal gruzijski veleposlanik nj.ekselenca g. Zurab Bekaia. Poleg poslovnih pogovorov je delegacija gruzijskega veleposlaništva Občino Brda obiskala kot primer dobre prakse shranjevanja vina v amforah na tradicionalen gruzijski način. 

Utrinek...

1377107103920940_gruzija2.jpg