Skoči na vsebino
Odpri meni

Častni občani in ostali nagrajenci

Naziv častnega občana:

Naziv častnega občana Občine Brda se podeli osebi, ki je s svojim življenjskim delom trajno povezana z Občino Brda in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju. Naziv se letno podeli največ eni osebi.

Kronološki pregled podeljenih nazivov častnega občana

 

2023 Izidor Simčič - Dorče, Dolnje Cerovo
2017 Karel Zuljan - Karli, Kojsko
2016 Darinka Sirk, Dobrovo
2013 Zorko Simčič, Ljubljana
2005 Zvonimir Simčič, Solkan

1378601038415033_slavnostna.brda2023_2.png

Nagovor častnega občana Izidorja Simčiča Dorčeta ob prejemu naziva

Nagrada Občine Brda:

 

Nagrade Občine Brda se podeljujejo osebam za življenjsko delo ali izredne dosežke. Vsako leto se podeli največ tri nagrade.

 

Kronološki pregled podeljenih nagrad

 

2023 Aleš Kristančič, Višnjevik
Ivan Skubin, Breg pri Golem Brdu
Edoardo (Edy) Reja, Ločnik pri Gorici
2022 Nadja Šfiligoj, Biljana
Pihalni orkester Brda
Etko Tutta (posthumno) in Klemen Brun
2021 Nagrade niso bile podeljene zaradi epidemije COVID-19
2020 Nagrade niso bile podeljene zaradi epidemije COVID-19
2019 Boris Marinič, Ceglo
Ernest Žnidarčič, Dobrovo
Vilko Prinčič, Gornje Cerovo
2018 Milena Beguš, Kojsko
2017 Valter Mavrič, Šlovrenc / Luksemburg
Erik Kodermac, Neblo
Miloš Kumar, Kojsko
2015 Balinarski klub Goriška Brda, Dobrovo
2014 Boris Klanjšček, Vipolže
Elizej Prinčič, Solkan
Ana Toroš, Barbana
2013 Izidor Simčič, Dolnje Cerovo
2012 Rihard Peršolja, Šmartno
Klara Simčič, Dolnje Cerovo
Zarjan Kocina, Hlevnik
2009 »HIŠA MOVIA«, družina Kristančič, Ceglo
2008 Efrem Mozetič, Šmartno – duhovnik
2006 Darinka Sirk, Dobrovo
Nonet Brda
2005 Bruno Podveršič, Gradno
Karlo Zuljan, Kojsko

Priznanje Občine Brda:

 

Priznanje Občine Brda se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja. Vsako leto se podeli največ tri priznanja.

 

Kronološki pregled podeljenih priznanj:

 

2023 Nogometni klub Brda Dobrovo
Vanda Cukjati, Ceglo
Lea Blažič, Dobrovo
2022 Lucijan Grudina, Neblo
Bogdan Potokar, Šempeter
2021 Priznanja niso bila podeljena zaradi epidemije COVID-19
2020 Priznanja niso bila podeljena zaradi epidemije COVID-19
2019 Aleš Nikolavčič, Cerovo
Herko Saksida, Dobrovo
Mladinski klub Cerovo, Cerovo
2018 Planinsko društvo Brda, Dobrovo
Bojan Bužinel, Dobrovo
Elvira Markočič, Šmartno
2017 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo
Trine d.o.o., Neblo
2016 Franko Trakonja, Senik
Mitja Močnik
Društvo briških žena in deklet
2015 Lucija Prinčič Terpin, Nova Gorica
Egon Ivančič, Biljana
Miloš Prinčič, Šmartno
2014 Gostinstvo Dean Ambrožič, Nova Gorica
2012 Igralsko društvo Amaterska skupina Neblo, Neblo
Moški pevski zbor Srečko Kumar, Kojsko
Branka Gorjup, Vipolže
2011 Andreja Erzetič, Vedrijan
2010 Samo Miklavc, Dobrovo
Denis Simčič, Biljana
2009 Dorica Marinič, Barbana
2008 Peter Stres, Zali breg
Vokalna skupina Vinika, Medana
Zlatko Kavčič, Dobrovo
2007 Kulturno društvo Pihalni orkester Goriška Brda, Dobrovo
2006 Gabrijela Kodermac, Neblo
Vaška skupnost Višnjevik, Višnjevik
Ivan Marinič, Šmartno, in Izidor Sosolič, Zali breg
2005 Friderik Gabrijelčič, Vrhovlje pri Kojskem
Vesna Tronkar, Gornje Cerovo
Ženska balinarska ekipa upokojencev Medana, Medana