Skoči na vsebino
Nazaj

Pogovarjamo se o prostoru

IMG-20231127-WA0015.jpg
28.11.2023 / Javne objave

V Občini Brda bo v naslednjih mesecih spet veliko govora o prostoru. V pripravi so namreč šeste spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (SD OPN). Včeraj (27.11.2023) je v tem okviru v Vili Vipolže potekalo prvo posvetovanje z zainteresirano javnostjo. Kot je v uvodnem pozdravu poudaril briški župan, lahko občanke in občani s svojim sodelovanjem pomembno prispevajo h kakovosti tega, za celotno skupnost izjemno pomembnega akta.

Dobra trideseterica zbranih prebivalcev Brd je najprej prisluhnila predstavitvam o celotnem procesu priprave akta SD OPN in o možnostih za vključevanje zainteresirane javnosti. Predstavljeni sta bili vsebini dveh strokovnih podlag, ki se pripravljata na začetku: Krajinske zasnove in Strokovne podlage za poselitev, ter prikaz dobrih in slabih praks v prostoru. Udeleženci so v omizjih razpravljali o tem, kaj so po njihovem mnenju kakovosti in kaj slabosti v prostoru občine, in nizali predloge za nadaljnje prostorsko urejanje - tako v celotni občini, kot v naseljih, kjer živijo. Poleg prav konkretnih predlogov ureditev je bilo med najbolj izrazitimi mnenje, naj prostorski razvoj omogoči pogoje za življenje in napredek vinarskih kmetij, pa tudi za nova delovna mesta izven kmetijstva, predvsem v turizmu,  gostinstvu in novih podjetjih. Pozornost je potrebno  nameniti tudi prilagoditvam zaradi podnebnih sprememb (na primer zadrževanje voda).


Še več mnenj in predlogov boste lahko prebrali v Poročilu s posvetovanja, ki bo v naslednjih dneh objavljeno na občinski spletni strani. Zbrane prispevke bodo prostorski načrtovalci upoštevali v nadaljnjih korakih izdelave strokovnih podlag.


Sodelovanje občank in občanov na prvem posvetovanju o SD OPN je bilo plodno in konstruktivno, potekalo je v dobrem delovnem vzdušju. Verjamemo, da bo podobno tudi drugo srečanje, ki bo predvidoma v januarju, in bo namenjeno razpravam o stanju prostora ter o viziji prihodnjega razvoja Dobrovega, Kojskega in Medane.