Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Javni Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda objavlja prosto delovno mesto: področni svetovalec I

14.02.2024 / Javne objave, Razpisi in pozivi

Rok za prijavo je 5 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje. Objava prostega delovnega mesta na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje je aktivna od srede 14.2.2024.

  • RAZPISNI POGOJI SO NA VOLJO TUKAJ.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
- dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
- fotokopija vozniškega dovoljenja,
- potrdilo o nekaznovanosti,
- življenjepis iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, do vključno 20.2.2024.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Drnovšček, tel. 0820 55 421, 051 632 903, .