Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

JAVNI RAZPIS ZA VKLJUČITEV V PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE – PONI GORIŠKA

01.12.2023 / Javne objave

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot nosilec projekta PONI GORIŠKA – Podjetno nad izzive, v okviru Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije, z dnem 1.12.2023 objavlja prvi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive - PONI GORIŠKA.

Projekt predstavlja model podjetniškega usposabljanja, ki omogoča potencialnim podjetnikom, da v 4 mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Gre za program, ki vključuje raznovrstna podjetniška usposabljanja, strokovno mentorstvo in praktično pomoč pri uresničevanju njihove poslovne vizije.

Namen projekta (Podjetno nad izzive - PONI GORIŠKA) je spodbuditi razvoj podjetništva in podpreti udeležence pri doseganju uspeha na njihovi poslovni poti.

V projekt se lahko vključijo posamezniki, ki imajo poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali trenutni status zaposlitve. 

Pogoji za vključitev v projekt:

  • poslovna ideja,
  • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Goriške regije,
  • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v kateri koli regiji,
  • ob pričetku vključitve ni ovir pri podpisu pogodbe o zaposlitvi,
  • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica,
  • kandidat ima poravnane vse zapadle obveznosti do države,
  • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Goriški regiji.

V času trajanja projekta bodo udeleženci redno zaposleni pri RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kar jim bo omogočilo popolno predanost poslovni ideji in sodelovanje pri uresničevanju svojih podjetniških ciljev.

Rok za oddajo vlog: 22.12.2023 do 12 ure (velja poštni žig tega dne)

Več o projektu in razpisu: www.poni-goriska.si