Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POD-22 (nad domom ostarelih v Podsabotinu)

04.12.2023 / Javne objave, Za občane

Javna razgrnitev bo trajala od 04. decembra 2023 do vključno 08. januarja 2024 in bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Brda, Trg 25. maja 2 v poslovnem času občinske uprave.

Povezava do gradiva v elektronski obliki:

https://dokumenti.obcina-brda.si/oppn_elaborat_05.php

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Brda, Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo) ali elektronski naslov Občine ( - v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev OPPN za območje POD-22« posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenem osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POD-22 (nad domom ostarelih v Podsabotinu), ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.

Pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenem osnutku OPPN bo možno podati tudi na javni obravnavi, ki bo organizirana 12.12.2023, ob 17.00h v Vili Vipolže

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.