zadnje novice

Občinska volilna komisija Občine Brda objavlja poročila o izidu volitev v občinski svet in svet krajevne ter vaških skupnosti
1. Razglas za 2. krog volitev župana
2. 
Rokovnik - 2. krog
3. Predčasno glasovanje, 15. in 16.10.2014 med 7. in 19. uro
4.  Sklep o določitvi rokov za predčasno glasovanje
5. Obvestila in priporočila OVK - 2. krog
6. Glasovanje na domu - najava glasovanja Občinski volilni komisiji najkasneje do 15.10.2014 
7.
Prevzem volilnega materiala in priporočilo volilnim odborom
8. Nujno obvestilo za člane volilnih odborov,
ki so v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidati v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan.
9. Navodilo za delo volilnih odborov
več v prilogi.

ostale novice

vse novice...

Ni napovedanih prireditev


Občina Brda
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
Telefon: 05 335 10 30
Faks: 05 335 10 39
E-pošta: info@obcina-brda.si

Turistično informacijski center Brda
Grajska cesta 10, 5212 Dobrovo
Telefon: 05 395 95 95, 05 395 95 94
E-pošta: tic@brda.si


Lokalne volitve 2014

e-uprava
e-uprava


Prostorski informacijski sistem Občine Nova Gorica
Občina Brda


OŠ Dobrovo
OŠ Dobrovo


Zdravstecni dom Nova Gorica
Zdravstveni dom
Nova Gorica


RRA
RRA severne Primorske


Voda je življenje
Voda je življenje