Vloge in obrazci

 PLAČILO TAKSE:

 

Takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 106/2010-uradno prečiščeno besedilo, 32/2016) je potrebno plačati na številko računa

  • SI56 01207-4070309178
  • BIC KODA: BSLJ SI 2X
  • sklic je naveden v posameznih vlogah 
  • višina takse je navedena v posameznih vlogah

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno poleg vloge priložiti potrdilo o plačani taksi 

 

VLOGE IN OBRAZCI PO KATEGORIJAH:

 

*****KORONAVIRUS*****

 

ORGANIZACIJA PRIREDITEV:

Štab CZ Občine Brda je 18. maja 2020 sprejel spremembo sklepa o prepovedi prireditev do 30. 6. 2020. Z 18. majem 2020 se prireditve lahko ponovno organizirajo, vendar ob upoštevanju vladnih odlokov in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.VLOGA ZA POTRDILO LOKALNE SKUPNOSTI OB PRESTOPU DRŽAVNE MEJE Z ITALIJO - KONTROLNA TOČKA NEBLO:

 

 

Zaradi neusklajenosti odlokov med državama Slovenijo in Italijo, potrdil zaenkrat ne moremo izdajati. Pričakujemo, da bo več znanega v prihodnjih dneh. Čim bomo prejeli ustrezna pojasnila, bomo nemudoma obvestili.

 

Za delovne migrante velja še naprej, da prehod upravičujejo s potrdilom delodajalca!

 

 


IZJAVA DVOLASTNIKI:


SAMOIZJAVA ZA GIBANJE PO ITALIJANSKEM OZEMLJU


SAMOIZJAVA ZA GIBANJE PO SLOVENSKEM OZEMLJU

********************************************************************************

 

SPLOŠNO

 

 

 

STORITVE

 

 

OKOLJE IN PROSTOR 

 

 

SOCIALNA VPRAŠANJA

 

 

PRIJAVA PRIREDITVE

 

Prijavo je potrebno podati na predpisanem obrazcu na policijski postaji, policijskem oddelku ali policijski pisarni, na območju katere se organizira javni shod oziroma javna prireditev.
Organizator mora shod prijaviti najmanj 3 dni pred dnevom shoda oziroma najmanj 5 dni pred dnevom prireditve.

Prošnjo za dovoljenje je potrebno podati pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev; prošnjo za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, pa pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev začela. Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve oz. najmanj 7 dni pred dnevom shoda, za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

 

 

 

OGLAŠEVANJE