Zaključeni

Rekonstrukcija lokalne ceste LC020140 Vrhovlje - Sabotin vrh

Leto zaključka: 2007
Vrednost: 613.214,00

5,730 m dolga lokalna cesta LC 020140 Vrhovlje – Sabotin vrh  je z rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega makadamskega vozišča dobila novo asfaltno prevleko. V  investicijo je bila vključena  rekonstrukcija in nadgradnja  obstoječega makadamskega vozišča z odvodnjo in ustrezno prometno zaščito in asfaltiranje z ureditvijo priključka na državno cesto. 

Vrednost projekta je znašala 613.214 EUR, od tega je 429.250 EUR sofinancirala Evropska unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.