Zaključeni

Obnova ceste Dobrovo - Vipolže - meja z Italijo

Leto začetka: 2008
Leto zaključka: 2010
Vrednost: 909.875,00

Obnova lokalne ceste v dolžini 4.800 m je pripomogla k boljši pretočnosti prometa, povezanosti med naselji, dostopnosti v osrčje občine in nenazadnje varnosti udeležencev v prometu. Obnova ceste je obsegala rekonstrukcijo ceste na ustrezno širino, ureditev robnih elementov vozišča, ureditev odvodnjavanja in podpornih konstrukcij, ureditev asfaltne prevleke vozišča, ter rekonstrukcijo dveh mostičkov z ustrezno širino in projektirano osjo ceste, ureditev ceste z ustrezno prometno opremo in signalizacijo.

Vrednost celotnega projekta je znašala 909.875 EUR, od tega 644.495 EUR je prispevala Evropska unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.