Zaključeni

Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno

Leto začetka: 2010
Leto zaključka: 2012
Vrednost: 1.000.000,00

Izvedba investicije je omogočila zagotoviti osnovne pogoje za povečanje turistične ponudbe (hoteli, prenočišča, restavracije, kulturni dogodki) v Šmartnem ter povečati turistično privlačnost Šmartnega ter Občine Brda nasploh.

Projekt je obsegal:

  • ureditev vhodnega trga z avtobusnim postajališčem in obračališčem,
  • ureditev parkirnih mest in sicer 1 parkirnega mesta za avtobus in 18 parkirnih mest za osebna vozila,
  • ureditev razgledne terase,
  • ureditev povezovalnih poti z javno razsvetljavo in pripadajočim odvodnjavanjem,
  • razširitev kapacitete čistilne naprave na 300 P.E.,
  • dograditev javnega kanalizacijskega omrežja dolžine cca 190 m,
  • rekonstrukcija vodovoda v nodularni litini DN 100, dolžine cca 110 m,
  • ureditev trga v turističnem naselju Šmartno (površine najmanj 250 m2).

Vrednost investicije je bila skoraj milijon evrov, od tega je 652.335,32 EUR prispevala Evropska unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.