Zaključeni

Izgradnja kanalizacije v naselju Biljana

Leto začetka: 2013
Leto zaključka: 2014
Vrednost: 750.000,00

Projekt zajema celostno postavitev podzemne infrastrukture v delu naselja Biljana ter vzpostavite povezave med Biljano in Dobrovim. Zgrajeno je bilo 2.392 m fekalne kanalizacije s tremi črpališči, 336 m meteorne kanalizacije, 992 m sanacije obstoječega vodovodnega omrežja in 3 električni vodi za črpališča. Vrednost investicije je bila 750.000 EUR.

Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.