Zaključeni

Obnova delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda

Leto začetka: 2013
Leto zaključka: 2015
Vrednost: 1.295.000,00

V sklopu operacije , ki je bila sofinancirana s strani Evropske unije, Republike Slovenije in Občine Brda, je potekala gradnja zadnjih odsekov vodovodnega omrežja v naseljih Gornje Cerovo, Imenje, Podsabotin in Vedrijan. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v predvideni višini 1.295.000 EUR.
V okviru projekta je na območju občine Brda v zadnjih dveh letih obnovljenih 8 km vodovodnega omrežja z pripadajočimi vodohrani in hidroforji, kar pomeni kvalitetnejšo oskrbo z pitno vodo za uporabnike.