Zaključeni

Nov prizidek vrtca v Kojskem

Leto zaključka: 2018
Vrednost: 817.314,00

Površina novih zaprtih ogrevanih prostorov znaša 268 m2, rekonstruiranih 85 m2 ter še 192 m2 zunanjih pokritih prostorov. Objekt se izvaja na način pasivne gradnje, kar pomeni višje zahteve po varčevanju z energijo. To je napredni pristop k projektiranju objektov, pri katerem se upošteva tudi delež ogrevanja s soncem in je potrebno pri izračunu energetskih izgub upoštevati zahteve po PHPP, kar pomeni boljšo toplotno izolativnost in zrakotesnost stavbe. Prezračevanje notranjih prostorov se izvaja z sistemom za rekuperacijo toplote, kar pomeni, da so toplotne izgube res minimalne. Seveda to pomeni višjo vrednost investicije, so pa stroški porabe energije precej nižji v celotni življenski dobi objekta.

Objekt je bil slavnostno odprt  5. oktobra 2018.