Zaključeni

Rekonstrukcija križišča v Gonjačah in ureditev obcestne infrastrukture do Kojskega

Datum začetka: 01.8.2017
Datum zaključka: 18.6.2019
Vrednost: 2.000.000,00

Izgradnja krožišča je predvidevala en uvozni in izvozni pas na vseh treh krakih, pri čemer je polmer središčnega otoka 4m, širina krožnega voznega pasu pa 7,4m, od tega je 2m povoznega tlakovanega pasu. Zunanji polmer krožnega križišča je 13,4m. Hitrost na vseh krakih krožišča bo, kot velja za vožnjo skozi naselje, omejena na 50 km/h. Uredilo se je prometno signalizacijo in opremo ter javno razsvetljavo, poleg tega pa je na vozišču urejeno tudi avtobusno postajališče. Postavljeni so bili novi podporni in oporni zidovi.

Občina Brda in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta se pred začetkom del odločili, da se odsek predviden za rekonstrukcijo regionalne ceste v Kojskem in med Kojskim in Gonjačami uredi hkrati z krožnim križiščem Gonjače. Razloga sta bila namreč dva: zelo kratek in neurejen odsek regionalne ceste med naseljema Kojsko in Gonjače ter usklajena gradnja pločnikov, cestne razsvetljave in zagotovitve enotnega prečnega profila regionalne ceste na daljšem odseku. Namreč regionalna cesta skozi naselje Kojsko je bila v celoti rekonstruirana v preteklih letih z izjemo zadnjega odseka v dolžini cca 250m.

Krožišče je bilo predano namenu dne 18. junija 2019.