Zaključeni

Mladinski center Štaloni

Datum začetka: 03.4.2018
Datum zaključka: 31.3.2020
Vrednost: 187.500,88

Akronim: MC DOBROVO
Datum začetka: 03.04.2018
Datum konca: 31.03.2020

Sredstva EKSRP: 80.060,08 EUR
Lastna sredstva: 107.440,80 EUR
Celotna sredstva: 187.500,88 EUR

Nosilec: Občina Brda

Partnerji:
Šolski center Nova Gorica
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Mladinski center Nova Gorica

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z
Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-195/2017/11 dne 29.03.2018.

Vsebina operacije:

Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo
prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do
pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Pomagali bomo spodbuditi potenciale za
razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Z mladinskim centrom bomo tako, med
drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih
dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi
operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let
iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja
trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski
center Nova Gorica), s čimer bomo hkrati vplivali tudi na izboljšanje stanja v okolju.
 

Cilj:

Glavni cilj operacije je izboljšati pogoje v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig
kvalitete življenja prebivalcev.
 

Aktivnosti operacije:

Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

 • Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
 • Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
 • Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako
  športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem
  in aktivnim preživljanjem prostega časa);
 • Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji,
  predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo
  poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd).

 

Pričakovani rezultati operacije:

Z operacijo bo nastal nov produkt – mladinski center, ki bo nudil nove storitve, nove programe in
novo ponudbo aktivnosti, delavnic, izobraževanj, predavanj ter ostalih dejavnosti z različnih
tematskih področij. S temi dejavnostmi se bo opolnomočilo mlade in ostale prebivalce območja,
izboljšalo njihovo motiviranost, podjetništvo in dvignilo nivo znanja, zaradi česar se bo posledično
povečala konkurenčnost in privlačnost območja.
Konkreten rezultat projekta je tako nov delujoč mladinski center, ki bo izvajal vse opisane dejavnosti
za mlade in ostale starostne skupine. Z izvajanjem predvidenega programa se bo doseglo zastavljene
cilje.

Podpis dogovora o izvedbi gradbenih del se je zgodil 10. oktobra 2018.

Objekt je bil Občini Brda in ZTKMŠ Brda predan s strani izvajalca del dne 22. marca 2019.

Slavnostno odprtje Mladinskega centra Štaloni se je odvilo 7. junija 2019.

 

Povezave:

Program razvoja podeželja v Republiki Sloveniji

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020

LAS V objemu sonca

logo LAS projekti_2

24. september

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  1203.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Koncert Katalena
3
04.09.2021
- Harmonija - festival glasbe in vina v Medani
- Dogodki v Hiši Alma
4
05.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
5
06.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
6
07.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
7
08.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
8
09.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
9
10.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
10
11.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
- Tek treh vrhov
11
12.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
12
13.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
13
14.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
14
15.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
15
16.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
16
17.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
17
18.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
18
19.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
19
20.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
20
21.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
21
22.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
22
23.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
23
24.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
24
25.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
25
26.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- 3. COLLIO BRDA CUP-čezmejni kolesarski dogodek
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
26
27.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
27
28.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
28
29.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
29
30.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
30
   
avgustoktober