V izvajanju

Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

Datum začetka: 20.4.2018
Datum zaključka: 31.12.2020
Vrednost: 54.569,08

Datum začetka: 20.04.2018
Datum konca: 31.12.2020

Sredstva ESRR: 40.049,43 EUR
Lastna sredstva: 14.519,65 EUR
Celotna sredstva: 54.569,08 EUR

Nosilec: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

Partnerji:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Šempeter-Vrtojba
VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o.

Glavne aktivnosti operacije:

  • izdelava poročila o ovirah in načrta prilagoditev v sodelovanju z lokalnimi uporabniki,
  • izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti,
  • izvedba delavnic in usposabljanj,
  • izvedba kratkega izobraževalnega filma,
  • promocija in obveščanje.

Glavni namen operacije je s praktičnimi prikazi in preko osebnih izkušenj, pripraviti ljudi oz. izvajalce, ki so pomembni za spodbujanje dostopnosti, da se vživijo v potrebe ranljivih skupin in jim tako laže zagotovijo kakovostne in dostopne storitve.

Z izvedbo operacije želimo omogočiti  dostopnost, in s tem samostojnost in enakopravnost, vseh ljudi iz ranljivih skupin ter posledično povečati njihovo vključenost v lokalni skupnosti.

Povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

LAS V objemu sonca

 

LAS V OBJEMU SONCA - ESRR