Podžupani

Župan Franc Mužič je v mandatu 2018 - 2022 imenoval 3 podžupane:

 

Žarko Kodermac


Župana nadomešča na družbenem področju.

Žarko Kodermac Žarko Kodermac, elektrotehnik po poklicu, sicer upokojenec, je svojo karierno pot pričel graditi v podjetju Elektro Primorska d.d.. kot referent za dokumentacijo. Med letoma 1977 in 1983 je opravljal funkcijo referenta za pouk v Občinskem štabu za teritorialno obrambo, naslednjih 5 let se preizkusil kot referent za kadrovske zadeve v podjetju Elektro Primorska d.d., leta 1988 pa za dobri dve leti prevzel funkcijo izvršnega sekretarja v Zvezi komunistov Slovenije. Nato je do upokojitve poklicno pot nadaljeval v podjetju Elektro Primorska d.d., kjer je od referenta za dokumentacijo najprej napredoval v projektanta, od leta 1992 dalje pa prevzel vajeti Oddelka za splošne zadeve.
Ob službenih obveznostih je opravljal tudi veliko drugih funkcij v dobro lokalne skupnosti: član ZSMS Nova Gorica (1974), član predsedstva kot predsednik komisije za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, predsednik SZDL KS Dobrovo, (1980) član sveta KS Dobrovo, član in predsednik VS Fojana, občinski svetnik v treh mandatih, podžupan občine v prvem mandatu in v mandatu 2015/18 ter 2018/22; član SD Brda; predsednik KO ZB za vrednote NOB Dobrovo in predsednik OO ZB Brda ter podpredsednik OO ZB Nova Gorica. Vključen je v številne aktivnosti predvsem na področju kulture oz. družbenih dejavnosti, ki jih po pooblastilu župana kot podžupan tudi pokriva.

Ponosen sem na celo prehojeno pot in aktivno vključevanje v delo in življenje skupnosti še posebej v Brdih vseh 40 let. Na nadaljevanje in dograjevanje že doseženih naporov naših prednikov, ki so skrbeli za razvoj našega kraja in se tako kot mi danes trudili za dobrobit naših občanov in občank. Na moj prispevek pri osamosvojitvi Slovenje kot pripadniku TO in SV , kot načelnik Štaba TO Nova Gorica. Na mojo družino in na moja starša, žal pokojna. Še posebej na očeta Jelka Kodermaca, ki je vse svoje aktivno življenje posvetil delu in se razdajal predvsem na področju kmetijstva v dobrobit Brd in Bricev. Tudi na moje sodelavce in kolege, ki nam je ta trenutek zaupano vodenje lokalne skupnosti.

Njegova vizija Brd: urejena,prijazna, v svet odprta Brda s ponosnimi občankami in občani.

 
E: zarko.kodermac@obcina-brda.si

 

Goran SimčičŽupana nadomešča na gospodarskem področju in vodi seje občinskega sveta.

Goran SimčičGoran Simčič, po poklicu magister ekonomskih znanosti in ing. farmacije, je svojo poklicno pot gradil na področju bančništva in zavarovalništva. Leta 1996 se je najprej preizkusil kot referent na dolgoročnih kreditih na BANKI VIPA d.d., že tri leta kasneje pa napredoval v pomočnika direktorja novogoriške enote SKB banke d.d. Ljubljana, kjer si je nabral vodstvenih izkušenj. Te je že kmalu, dve leti kasneje, lahko preizkusil pri vodenju podjetja M SERVIS d.o.o.. Leta 2004 je za dobrih 8 let prevzel vajeti novogoriške poslovalnice NLB Leasing Koper do.o., nato leta 2012 zaplul v zavarovalniške vode, ko se je preizkusil kot direktor novogoriške enote Zavarovalnice TILIA d.d., vodenje enote je ohranil tudi po združitvi pod okrilje zavarovalnice SAVA d.d. Do leta 1999 je bil podpredsednik v treh nadzornih svetih delniških družb (ILIRJA TRGOVINA d.d. Ilirska Bistrica, GRAFIKA SOČA d.d. Nova Gorica, BAČA d.d. Podbrdo).

Simčič je zadnje dve desetletji zelo posvetil lokalni skupnosti: od 1996 do 2000 je bil blagajnik v Turističnem društvu Vipolže, kasneje v KUD Hrast Vipolže; v letih od 2000 do 2004 je bil član glavnega organizacijskega odbora Praznika češenj; od 2002 je svetnik občine Brda (od 2006 dalje podžupan Občine Brda); od leta 2002 tudi predstavnik v različnih občinskih komisijah, predvsem pa pobudnik za ustanovitev Komisije za mladino; od leta 2004 je član uredništva Briškega časnika, sodeloval pa je tudi Vaški skupnosti Vipolže. Sicer pa je pripomogel k organizaciji raznih prireditev.

Najbolj ponosen sem na mojo družino (ženo in moje tri otroke), na poštenost, iskrenost, delavnost in na prehojeno poklicno pot (dobri rezultati na področju leasinga, zavarovalništva). Na lokalni ravni pa na to, da sem skupaj s Klemenom Bajtom glavni pobudnik za ustanovitev ZTKMŠ Brda, da smo skupaj soustvarjali zgodbo Brd in, da so ta naša Brda biser v Sloveniji.

Njegova vizija Brd: da bi se še naprej razvijala v smeri, ki je zastavljena; še boljše šolstvo (izobraževanje, spodbujanje podjetništva v šoli…), mladim prijazna občina (otroška igrala v vsaki vasi, mladinski center,…), da bi vsi briški ponudniki prispevali in čutili vključenost v lokalno skupnost (od plačevanja turistične takse,... ), urejenost vseh kulturnih spomenikov z opisom, s koši za smeti in počivališči (klopce,…), zelena in okolju prijazna Brda.

 E: goran.simcic@obcina-brda.si

 

Teja JelinaŽupana nadomešča na področju komunikacije in sodelovanja s krajevno in vaškimi skupnostmi.

Podžupanja Teja Jelina

Teja Jelina, geodetinja in komercialistka po poklicu, je svojo poklicno pot pričela v Novi Gorici. Želja pomagati možu na kmetiji je pretehtala pri odločitvi, da zapusti delo ter se posveti možu in hčerkama. Sicer pa je Teja Jelina že vrsto let vpeta v lokalno skupnost. Aktivna je bila v svetu staršev vrtca in svetu staršev OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, sedaj je predstavnica Občine Brda v svetu zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, aktivna članica pa je tudi v Združenju sadjarjev Brda s funkcijo tajnice in blagajnika. V svoji politični stranki SDS je aktivna članica v izvršilnem odboru in ženskem odboru stranke.

Zadnja dva mandata je vodila svojo vaško skupnost Hum. Veliko so postorili na ustvarjanju temeljev za dobro delovanje, delo so z leti nadgrajevali. Vsa prizadevanja k povezovanju vaščanov so uspela, povečali so obisk vaščanov na vaških dogodkih in veliko postorili v dvorani v Zadružnem domu na Humu ter opravili ostala dela po planu.

V mandatu 2014-2018, je bila svetnica Občinskega sveta, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predsednica Komisije za mladino, članica Komisije za priznanja ter članica Komisije za negospodarske dejavnosti. V tem mandatu poleg funkcije svetnice Občinskega sveta, predseduje dvema komisijama, statutarno pravni ter za negospodarske dejavnosti. Članica je Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisije za mladino, Komisije za čezmejno sodelovanje in Odbora za priznanje. V vseh komisijah deluje odgovorno in z vso resnostjo.  

"Ponosna sem na mojo družino, moje prijatelje in znance, ki me spremljajo in podpirajo na moji poti. Ponosna sem, da imam briško kri po svojih prednikih, hvaležna, da lahko živim, delam in ustvarjam v Brdih in za Brda."

Njena vizija Brd: lepa in napredna Brda, povezovane in aktivne Brike in Brice za skupno dobro, odlično delovanje občine, občinskega sveta, vaških in krajevne skupnosti.

 

E: teja.jelina@obcina-brda.si