Terminski plan sej občinskega sveta

V letu 2020 se predvideva osem rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda:


Prva seja (10. redna seja) je planirana 4. februarja 2020.
 

Druga seja (11. redna seja) je planirana 10. marca 2020.
 

Tretja seja (12. redna seja) je planirana 14. aprila 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključnega računa Občine Brda za leto 2019.
 

Četrta seja (13. redna seja) je planirana 19. maja 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 1 Občine Brda za leto 2020 in potrditev nagrajencev Občine Brda.
 

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 5. junija 2020.
 

Peta seja (14. redna seja) je planirana 8. septembra 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletnega poročila Občine Brda za leto 2020.
 

Šesta seja (15. redna seja) je planirana 13. oktobra 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 2 Občine Brda za leto 2020.
 

Sedma seja (16. redna seja) je planirana 17. novembra 2020.
 

Osma seja (17. redna seja) je planirana 15. decembra 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Odlok o spremembah Proračuna Občine Brda za leto 2021