Terminski plan sej občinskega sveta

V letu 2020 se predvideva osem rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda:


Prva seja (10. redna seja) je planirana 4. februarja 2020.
 

Druga seja (11. redna seja) je planirana 17. marca 2020. ODPOVEDANA

 

Nadomestna druga seja (11. redna seja) je bila izvedena 14. aprila 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključnega računa Občine Brda za leto 2019.
 

Tretja seja (12. redna seja) je prerazporejena na 9. junij 2020
 

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 5. junija 2020. ODPOVEDANA
 

Četrta seja (13. redna seja) je planirana 8. septembra 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletnega poročila Občine Brda za leto 2020.
 

Peta seja (14. redna seja) je planirana 13. oktobra 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 2 Občine Brda za leto 2020.
 

Šesta seja (15. redna seja) je planirana 17. novembra 2020.
 

Sedma seja (16. redna seja) je planirana 15. decembra 2020 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Odlok o spremembah Proračuna Občine Brda za leto 2021