Tekoči proračun


 Začasno financiranje januar - marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 71. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017 in št. 16/2018) je župan Občine Brda Franc Mužič dne 27. 12. 2018 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v obdobju januar - marec 2019.

 

Občinski svet občine Brda je proračun za leto 2019 sprejel na 3. redni seji dne 19. februarja 2019.

 

Občinski svet občine Brda je na 5. redni seji dne 21. maja 2019 sprejel 1. rebalans proračuna za leto 2019: