Tekoči proračun

Občinski svet občine Brda je proračun za leto 2018 sprejel na 28. redni seji dne 12. decembra 2017.

 

 Na 32. redni seji dne 22. maja 2018 je bil sprejet Rebalans I.

Prihodki v rebalansu I. za leto 2018 so predvideni v višini 6.411.955 evrov in so višji za 57.104 evrov oz. 0,9 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Odhodki pa so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 6.914.774 evrov in so višji za 342.716 evrov oz. 5,2 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

Na 34. redni seji dne 9. oktobra 2018 je bil sprejet Rebalans II.

Prihodki v rebalansu II. za leto 2018 so predvideni v višini 6.453.062 evrov in so višji za 41.107 evrov oz. 0,6 % glede na rebalans I. za leto 2018. Odhodki so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 6.955.881 evrov in so višji za 41.107 evrov oz. 0,6 % glede na rebalans I. za leto 2018.