25. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (12. 9. 2017)

datum: 05.09.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 9. 2017, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovni in finančni načrt za leto 2017
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda
6. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2017
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo - skrajšani postopek
8. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
9. Obravnava predloga sklepa o določitvi nove povprečne cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 24. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 24. redne seje

Ad2-zapisnik 24 redne seje.pdf
Ad4.1-obrazložitev_JSMGG.pdf
Ad4.2-letno_poročilo_ JSMGG_2016.pdf
Ad4.3-Poročilo NS JSMGG.pdf
Ad4.4-poslovni_finančni_načrt_JSMGG.pdf
Ad5.1-obrazlozitev_OPN_Občina_Brda.pdf
Ad5.2-odlok_OPN_Brda.pdf
Ad6.1-Obrazložitev Polletno poročilo 30 6 17.pdf
Ad6.2-I splošni del_REALIZACIJA 30 6 17.pdf
Ad6.3-II posebni del_REALIZACIJA 30 6 17.pdf
Ad6.4-KS Medana Poročilo realizacija.pdf
Ad6.5-KSMedana REALIZACIJA 30 6 2017.pdf
Ad6.6-Funkcionalna klasif izdatkov_realizacija 30 6 17.pdf
Ad6.7-Programska klasif izdatkov_realizacija 30 6 17.pdf
Ad6.8-SKLEP polletno poročilo 30 6 17.pdf
Ad7.1-obrazlozitev_sprem_odloka_OŠDobrovo.pdf
Ad7.2-odlok_sprememba_OŠDobrovo.pdf
Ad8.1-obrazložitev_glasbena_šola.pdf
Ad8.2-GŠNG- predlog porabe presežka.pdf
Ad9.1-obrazložitev_pomoč_na_domu.pdf
Ad9.2-Priloga_Popvrečna ekonomska cena Pomoč na domu.pdf
Ad10-Odgovori na pobude in vprašanja_24_redna_seja.pdf
Ad12-realizacija sklepov 24 redne seje.pdf

Dodatno gradivo k tč. 5 je dosegljivo na spletni povezavi http://www.opn.si/brda.  
<<nazaj

15. oktober

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 12304.10.2019
- Simbioza giba 2019
4
05.10.2019
- Koncert ob 15. obletnici Pigs Parlament
- Simbioza giba 2019
5
06.10.2019
- Simbioza giba 2019
6
07.10.2019
- Simbioza giba 2019
7
08.10.2019
- Simbioza giba 2019
8
09.10.2019
- Simbioza giba 2019
9
10.10.2019
- Simbioza giba 2019
10
11.10.2019
- Predavanje in predstavitev knjige Alpinist Silva Kara
- Simbioza giba 2019
11
12.10.2019
- 6. Srečanje malih vokalnih skupin
- Simbioza giba 2019
12
13.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
13
14.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
14
15.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
15
16.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
16
17.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
17
18.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
- Koncert skupine Martin Barre Band (dvorana Hum)
18
19.10.2019
- Simbioza giba 2019
19
20.10.2019
- Simbioza giba 2019
- otroška predstava Mala morska deklica
20
2122.10.2019
- Predstavitev knjige Skrita belina
22
2324.10.2019
- Odprtje razstave Romane Favier
24
2526.10.2019
- Okrogla miza ob 130. obletnici rojstva Tigrovca Širok Karla
- koncert tria David Murray, Ingebrigt Håker Flaten in Paal Nilssen-Love (festival JAZZ & WINE OF PEACE)
26
27
28.10.2019
- Varstvo otrok med krompirjevimi počitnicami
28
29.10.2019
- Varstvo otrok med krompirjevimi počitnicami
29
30.10.2019
- Varstvo otrok med krompirjevimi počitnicami
30
31.10.2019
- Tradicionalna komemoracija pri spomeniku v GONJAČAH
- Otroška noč čarovnic v Cerovem
31
   
septembernovember