19. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (22. 11. 2016)

datum: 12.11.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
ki bo v TOREK, dne 22. 11. 2016, ob 18. uri,
v sejni dvorani Občine Brda

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2017 - prva obravnava
5. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda - prva obravnava
6. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - prva obravnava
7. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
8. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 18. redne seje
9. Pobude in vprašanja svetnikov
10. Realizacija sklepov 18. redne seje

Ad2-zapisnik 18. redne seje.pdf
Ad4.1-Odlok Proračun 2017.pdf
Ad4.2-Obrazložitev Proračun 2017.pdf
Ad4.3-sklep-osnutek proračuna 2017.pdf
Ad4.4-splošni del Proračun 2017.pdf
Ad4.5-posebni del Proračun 2017.pdf
Ad4.6-NRP Proračun 2017.pdf
Ad4.7-Plan2017 Prihodki Specifikacija.pdf
Ad4.8-letni_načrt_ravnanja _OSNUTEK_proracun2017.pdf
Ad4.9-KSMedana_finančni_plan_2017.pdf
Ad4.10-Kadrovski nacrt 2017 2018.pdf
Ad5.1-obrazložitev-odlok_ravnanje_komunalni_odpadki.pdf
Ad5.2-odlok_ravnanje_komunalni_odpadki.pdf
Ad6.1-obrazložitev-odlok_koncesija_GJS_komunalni_odpadki.pdf
Ad6.2-odlok_koncesija_GJS_komunalni_odpadki.pdf
Ad7.1-obrazložitev-LUNG.pdf
Ad7.2-LUNG-Vloga za soglasje.pdf
Ad8-Odgovori na pobude in vprašanja_18_redna_seja.pdf
Ad10-realizacija sklepov 18 redne seje.pdf<<nazaj

20. marec

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
   102.03.2018
- Predstavitev knjige Izidorja Simčiča
- Primorska poje 2018
2
03.03.2018
- Vesela igra v dveh dejanjih ZAKONSKE NADLOGE
- Vzamem si "dan zase"
3
4
5607.03.2018
- Strokovna delavnica o prepovedanih drogah in drugih substancah
7
08.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
8
09.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
9
10.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
10
11.03.2018
- Ko se v Brdih ptički ženijo
- Dnevi žena na Grediču
11
1213.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
13
14.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
14
15.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
15
16.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
16
17.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
17
18.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
18
19.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
19
20.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
20
21.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
21
22.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
22
23.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
23
24.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
24
25.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Žganje keramike v raku tehniki - delavnica
25
26.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
26
27.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
27
28.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
28
29.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
29
30.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
30
31.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
31
 
februarapril