V A B I L O k sodelovanju na posvetu:

datum: 20.11.2023

kategorija: Obvestila

V ponedeljek, 27.11.2023 od 17.00 do 19.45 Vas vabimo na prvo posvetovanje v procesu priprave Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Brda: o Krajinski zasnovi in Strokovni podlagi za razvoj poselitve.

 Občina Brda skupaj s strokovnjaki prostorskega podjetja Locus d.o.o. pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN), katerega obvezni strokovni podlagi sta med drugimi tudi Krajinska zasnova in Strokovne podlage za razvoj poselitve.

Zainteresirane občanke in občane, predstavnike vaških in krajevne skupnosti ter pomembne deležnike s področja gospodarstva, kmetijstva, lastnike večjih zemljišč, predstavnike civilne družbe, strokovnih organizacij, uprave, investitorje, druge deležnike - in še posebej mlade

vabimo

na prvo posvetovanje v procesu priprave SD OPN:

o Krajinski zasnovi in Strokovni podlagi za razvoj poselitve,

ki bo potekalo v Vili Vipolže v ponedeljek, 27.11.2023 od 17.00 do 19.45.

 

Na srečanju bomo udeležence seznanili s postopki in namenom SD OPN ter okvirno vsebino Krajinske zasnove in Strokovne podlage za razvoj poselitve. Sledila bo vodena delavnica »Kako zaznavamo prostor in kaj predlagamo za njegovo nadaljnje urejanje«. Svoje poglede (kaj cenijo, kaj pogrešajo, kar predlagajo) bodo udeleženci izražali v razpravah v omizjih po vaških oz. krajevni skupnosti.  

Pričakujemo aktivno sodelovanje.

 

Vljudno vas vabimo k udeležbi. Vaše sodelovanje je dobrodošlo - le na tak način bo namreč mogoče iz skupnosti pridobiti dodatna mnenja, podatke in predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju bolj smiselnih in kakovostnejših temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja Občine Brda.

Prosimo, da svojo udeležbo predhodno najavite in sicer do. 23. 11. 2023 na:

-       elektronski naslov:  info@obcina-brda.si

-       ali na telefon: (05) 335 10 30

 

Več o celotnem procesu priprave SD OPN - vse informacije in gradiva, vključno s predvideno časovnico in načrtovanimi posvetovanji z javnostjo lahko preberete na občinski spletni strani https://www.obcina-brda.si/ , kjer bodo sproti objavljena tudi poročila s posvetovanj in vsa povezana gradiva ter karte.

 

Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam.

 Župan Franc Mužič

______________________________


program posvet OPN, 27.11.2023 <<nazaj