Zbiranje prijav zaradi škode v kmetijstvu zaradi posledic POZEBE

datum: 13.11.2023

kategorija: Obvestila

Občina Brda, na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-14/2023-5-DGZR z dne 9. 11. 2023, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih (priznanih kultur) zaradi posledic POZEBE v obdobju od 3. do 7. aprila 2023.

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite priloženi Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči.

Obrazec je na voljo tudi na sedežu Občine Brda.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo ali pa ga osebno dostavite v glavno pisarno Občine Brda (pritličje občinske stavbe) v času poslovanja.

Rok za oddajo vlog je PONEDELJEK, 20. 11. 2023 do 12. ure!

Obrazec mora biti podpisan na za to določenih dveh mestih in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • telefonska številka nosilca
  • davčna številka nosilca
  • naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
  • GERK - številka GERK-a. Če ima nosilec v ENEM GERKU VEČ KULTUR je le te potrebno napisati LOČENO in prav tako LOČENO POVRŠINO za VSAKO KULTURO POSEBEJ (seštevek GERKa)
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA - seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST - dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE -  dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Obrazec 2_ocena škode.doc
šifrant_seznam_kmetijskih_kultur.doc<<nazaj