Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrhovce za del enote urejanja prostora VKO-15 in KE-15

datum: 18.09.2023

kategorija: Obvestila

Javna razgrnitev bo trajala od 18. septembra 2023 do vključno 23. oktobra 2023.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Brda, Trg 25. maja 2 v poslovnem času občinske uprave.

Povezava do gradiva v elektronski obliki:

https://dokumenti.obcina-brda.si/

 V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Brda, Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo) ali elektronski naslov Občine (info@obcina-brda.si - v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev OPPN Vrhovce« posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenem osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora VKO-15 in KE-15, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.

Pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenem osnutku OPPN bo možno podati tudi na javni obravnavi, ki bo organizirana 11.10.2023, ob 17.00h v Vili Vipolže. 

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.<<nazaj