POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2022

datum: 09.09.2022

kategorija: Obvestila

Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da najkasneje do 15. 9. 2022 na sedež Občinske volilne komisije Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Obvezno jim priložite zahtevano izjavo - obrazec predloga skupaj s soglasjem za imenovanje.

Predloge lahko pošljete po navadni pošti, po e-pošti na ovk@obcina-brda.si ali oddate osebno v sprejemni pisarni občine.

Priloge:<<nazaj