Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje "Gonjače nad križiščem" (GON-09)

datum: 28.12.2021

kategorija: Obvestila

Občina Brda javno razgrinja dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "Gonjače nad križiščem" (GON-09).
Javna razgrnitev bo trajala od 4. januarja do 7. februarja 2022.
Javna obravnava bo potekala 19. januarja 2022 z začetkom ob 17. uri v Vili Vipolže.

Pripombe in predloge lahko zainteresirani podajajo ves čas javne razgrnitve.

Te lahko zainteresirani posredujejo: 
- na naslov Občine (Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih)
- elektronski naslov*** info@obcina-brda.si
- knjiga pripomb v Glavni pisarni Občine Brda v času uradnih ur

***v rubriki "Zadeva" je potrebno navesti ključne besede "Javna razgrnitev OPPN GON-09"

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Brda bo po zaključeni javni razgrnitvi proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve ter do njih zavzela stališča.

________________________

Priloga: JAVNO NAZNANILO Javna razgrnitev OPPN GON-09

Povezava do gradiva javne razgrnitve:

https://opn.si/OPPN_GON_09_JR

 

 <<nazaj