Javna razprava o predlogu Proračunov Občine Brda za leti 2022 in 2023

datum: 17.11.2021

kategorija: Obvestila

Občinski svet Občine Brda je na 22. redni seji, dne 16. 11. 2021 potrdil osnutek Proračunov Občine Brda za leti 2022 in 2023 kot primerna za nadaljnjo obravnavo.

Predlog proračuna je na vpogled od SREDE, 17. 11. 2021 do SREDE, 1. 12. 2021 v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Brda (pritličje občinske stavbe). 

Do tega dne sprejemamo PISNE pripombe ali predloge sprememb proračunov na e-naslov info@obcina-brda.si ali po pošti na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

OPOZARJAMO, da vsak predlog spremembe mora vsebovati proračunsko postavko, kjer naj bi se sredstva zvišalo in proračunsko postavko, kjer naj bi se sredstva odvzelo.

Proračun Občine Brda za leto 2022

Ad6.1.1_ODLOK_OP_2022.pdf
Ad6.1.3_Obrazložitev_OP_2022.pdf
Ad6.1.4_splošni_del_OP_2022.pdf
Ad6.1.5_posebni_del_OP_2022.pdf
Ad6.1.6_NRP_OP_2022.pdf
Ad6.1.7_Prihodki_Specifikacija_OP_2022_2023.pdf
Ad6.1.8_Programska_klasifikacija_izdatkov_OP_2022.pdf
Ad6.1.9_Funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_OP_2022.pdf
Ad6.1.10_načrt_ravnanja_predlog_ 2022.pdf
Ad6.1.11_KSMedana_FN_OP_20222023.pdf

Proračun Občine Brda za leto 2023

Ad6.2.1_ODLOK_OP_2023.pdf
Ad6.2.3_Obrazložitev_OP_2023.pdf
Ad6.2.4_splošni_del_OP_2023.pdf
Ad6.2.5_posebni_del_OP_2023.pdf
Ad6.2.6_NRP_OP_2023.pdf
Ad6.2.7_Prihodki.Specifikacija.OP.20222023.pdf
Ad6.2.8_Programska_klasifikacija_izdatkov_OP_2023.pdf
Ad6.2.9_Funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_OP_2023.pdf
Ad6.2.10_načrt_ravnanja_predlog_ 2023.pdf
Ad6.2.11_KSMedana_FN_OP_20222023.pdf
Ad6.2.12_kadrovski_načrt_2022_2023_predlog.pdf<<nazaj