20. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (7. 9. 2021)

datum: 31.08.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 7. 9. 2021 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
5. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2021
6. Delovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
7. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
8. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
9. Financiranje spremljevalca učencu s posebnimi potrebami med prevozom v šolo za šolsko leto 2021/2022
10. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Šmartno
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 19. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 19. redne seje
14. Realizacija sklepov 3. dopisne seje

Ad2_zapisnik 19. redne seje.pdf
Ad3_zapisnik_3_dopisne_seje.pdf
Ad5.1_Obrazložitev_Polletno_poročilo_2021.pdf
Ad5.2_SKLEP.polletno.poročilo.30.6.21.pdf
Ad5.3_splošni.del_Polletno_poročilo_2021.pdf
Ad5.4_posebni.del_Polletno_poročilo_2021.pdf
Ad5.5_Programska.klasifikacija_Polletno_poročilo_2021.pdf
Ad5.6_Funkcionalna.klasifikacija_Polletno_poročilo_2021.pdf
Ad5.7_KSMedana_Polletno_poročilo_2021.pdf
Ad6_Poročilo_JSMGG.pdf
Ad7.1_obrazložitev_cena_vrtca_2021.pdf
Ad7.2_sklep_cena_vrtca_2021.pdf
Ad7.3_Predlog_cene_OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 2021-2022.pdf
Ad8_obrazložitev_presežek_Goriška_knjižnica_FB.pdf
Ad9_Financiranje spremljevalca učencu s posebnimi potrebami med prevozom_2021.pdf
Ad10.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o.Šmartno.pdf
Ad10.2_parcela 120-4 k.o. šmartno.pdf
Ad10.3_parcela 1619-2 k.o. šmartno.pdf
Ad11.1_Odgovori na pobude in vprašanja_19_redna_seja.doc.pdf
Ad11.2_Priloga1_Sredstva EU za obdobje 2018 - 2021.pdf
Ad13_realizacija_sklepov_19_redne_seje.pdf
Ad14_realizacija_sklepov_3_dopisne_seje.pdf

 <<nazaj

24. september

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  1203.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Koncert Katalena
3
04.09.2021
- Harmonija - festival glasbe in vina v Medani
- Dogodki v Hiši Alma
4
05.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
5
06.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
6
07.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
7
08.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
8
09.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
9
10.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
10
11.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
- Tek treh vrhov
11
12.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
12
13.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
13
14.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
14
15.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
15
16.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
16
17.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
17
18.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
18
19.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
19
20.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
20
21.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
21
22.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
22
23.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
23
24.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
24
25.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
25
26.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- 3. COLLIO BRDA CUP-čezmejni kolesarski dogodek
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
26
27.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
27
28.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
28
29.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
29
30.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
30
   
avgustoktober