Javni poziv k oddaji prijav za uporabo stojnic / površin za postavitev stojnic za prodajo češenj ter drugih briških pridelkov in izdelkov v Šmartnem v obdobju od 14. 5. 2021 dalje

datum: 26.04.2021

kategorija: Obvestila

Na podlagi 3. člena Odloka o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno in 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda objavljamo Javni poziv k oddaji prijav za uporabo stojnic / površin za postavitev stojnic za prodajo češenj ter drugih briških pridelkov in izdelkov v Šmartnem v obdobju od 14. 5. 2021 dalje. Rok za prijavo je 4. maj 2021.

 

Stojnice bodo postavljene v Šmartnem v obdobju od 14. 5. 2021 dalje.

Na stojnicah se bodo lahko prodajale češnje, ostalo briško sadje ter ostali domači proizvodi pridelani izključno na območju Goriških Brd.

Uporabniki bodo lahko uporabili stojnico v lasti ZTKMŠ Brda ali postavili svojo lastno stojnico.

V kolikor uporabnik postavi lastno stojnico, mora le-ta ustrezati zahtevam, določenim v 2.  odstavku 13. člena Odloka o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno.

Cena za uporabo stojnice in površine za postavitev stojnice:

  • 40,00 € z DDV na stojnico za 14 dni
  • 70,00 € z DDV na stojnico na mesec
  • 1,00 € z DDV na 2m2 površine za postavitev stojnice na dan

Uporabnina se obračuna od 14.5.2021 naprej, za minimalno dobo 14 dni in jo bodo uporabniki poravnali po prejetem računu.

Vsak prijavitelj se lahko prijavi za prodajo na eni veliki ali mali stojnici.

Prijavijo se lahko izključno kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Brda.

Prijavitelji  morajo  izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Brda in do ZTKMŠ Brda.

V kolikor bo prijav več, kot je razpoložljivih mest, bodo imeli prednost prijavitelji iz VS Šmartno, nato pa prijavitelji, ki imajo večjo površino intenzivnih sadovnjakov v ha. Kot dokazilo o površini sadovnjakov se bo upošteval vpogled v register GERK.

Komisija bo izmed prijavljenih izbrala najprimernejše prijavitelje in jih razvrstila glede na navedene kriterije.

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva.

Prijavo  je potrebno poslati priporočeno ali dostaviti osebno najkasneje do 4. 5. 2021 na naslov TIC Brda, Šmartno 13, 5211 Kojsko.

Komisija bo vse prijavitelje obvestila o izbiri najkasneje do 11. 5. 2021 na e-mail naslov, ki ga bo prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu ali pa po navadni pošti, v kolikor e-mail naslova ne bo navedel.

POMEMBNO OBVESTILO:

Ker si želimo, da bi prodajna mesta v Šmartnem bila čim bolje izkoriščana, opozarjamo, da tudi če dobite pozitiven odgovor za najem stojnice, morate prodajno mesto dnevno zasesti do 9.00 ure zjutraj. V kolikor bo prodajno mesto prazno, se lahko na to mesto postavi vsakdo, ki ima dovoljenje za prodajo v občini Brda.

 

PRILOGA:<<nazaj