S K L E P o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote HUM 05 – gospodarska cona na Humu

datum: 10.11.2020

kategorija: Obvestila

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 9. člena Statuta Občine Brda (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 26/17) je župan Občine Brda dne 10. 11. 2020 sprejel
S K L E P o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote HUM 05 – gospodarska cona na Humu.<<nazaj